>

TVAROVANIE OVOCNÝCH RASTLÍN - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

TVAROVANIE OVOCNÝCH RASTLÍN


PESTOVATEĽSKÉ  TVARY  OVOCNÝCH  RASTLÍN
:

V záhradníctve sa používajú desiatky rôznych pestovateľských tvarov, čo je dôsledok hlavne nových vegetatívne množených podpníkov (umožňujúcich zmenšovať veľkosť korún).

Otestujte sa
z ochrany rastlín


V jednoduchej schéme možno pestovateľské tvary ovocných rastlín rozdeliť na:

1. intenzívne tvary (označované ako tzv. kolumnárne alebo stĺpovité); patria sem:

 •    štíhle vreteno

 •    vysoké štíhle vreteno (Solax)

 •    zákrpok

 •    štvrťkmeň

2. extenzívne tvary (používajú sa výhradne pre solitérne a okrasné účely);

 •    polokmene

 •    vysokokmeneV súčasnosti je poradie najobľúbenejších tvarov pri pestovaní jabloní a hrušiek nasledujúce:
HRUŠKY
odporúčaný pestovateľský tvarďalšie info
 • voľne rastúci zákrpok
 • ovocná stena
 • štíhle vreteno
 • Solax
 • stĺpovitý tvar
JABLONE
odporúčaný pestovateľský tvar
ďalšie info
 • voľne rastúci zákrpok
 • jednoduchá palmeta
 • štíhle vreteno
 • Solax
 • stĺpovitý tvar
 • štvrťkmeň, polokmeň, vysokokmeň
Čerešne a višne  sa najčastejšie pestujú v tvare štvrťkmeň alebo zákrpok, v spone 4-5 m x 2-3 m.

Slivkoviny sa najčastejšie pestujú  v tvare štvrťkmeň alebo zákrpok s pyramidálne dutou korunou, v spone 5-6 m x 3-4 m; alebo aj ako štíhle vreteno so vzdialenosťou v riadku 2,5 m.

Marhule sa najčastejšie pestujú v tvare voľne rastúcej koruny s centrálnou osou v spone 4-5 m x 5 m.

Broskyne sa pestujú najčastejšie s kotlovitou korunou v spone 4-5 x 3-3,5 m; alebo (hlavne v poslednej dobe) ako štíhle vreteno (na slaborastúcom podpníku), v spone 4-5 m x 2 m.

Orechy sa pestujú v tvare štvrťkmeň so sponom 10 x 7 m.


Vieš vysvetliť pojmy?

Návrat na obsah