Ochrana ostatných druhov ovocia - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

Ochrana ostatných druhov ovocia

ZÁKLADNÉ POJMY

JADROVINY

KÔSTKOVINY

DROBNÉ  OVOCIE

OSTATNÉ  OVOCIE

späť

CHOROBY

CHOROBY

CHOROBY

CHOROBY

ŠKODCOVIA

ŠKODCOVIA

ŠKODCOVIA

ŠKODCOVIA

Otestujte si
svoje poznatky
a vedomosti  
z ochrany rastlín


Prehľad škodlivých činiteľov

  CHOROBY

  ŠKODCOVIA

peronospóra viniča

akarinóza (kučeravosť) a erinóza (plstnatosť) viniča

múčnatka viničová

nosánik viničový

botrytída viniča (pleseň sivá)

vlnovník orechový

červená spála viniča

nosánik lieskový

hnednutie listov orecha

vlnovník lieskový

bakterióza orecha

biela škvrnitosť orecha

botrytída - pleseň sivá

biela a fialová škvrnitosť listov jahôd

Návrat na obsah