>

Rastové a rodivé časti ovocných rastlín - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

Rastové a rodivé časti ovocných rastlín


TERMINOLÓGIA


Plodonosné, listové a drevité časti (útvary) ovocných rastlín


Očká - základy budúcich listov, osí a kvetov v dobe olistenia (počas vegetácie).

Púčiky - základy budúcich listov, osí a kvetov po opadnutí listov.

Púčiky drevité (osové) - základy budúcich dlhších alebo kratších letorastov, výhonkov, spravidlašpicatejšie ako kvetné a listové.

Púčiky listové - základy budúcich listov alebo listových ružíc, obyčajne trochu špicatejšie než púčiky kvetné.

Púčiky kvetné - základy budúcich kvetov a plodov, spravidla guľatejšie než listové.

Púčiky zmiešané - základy budúcich kvetov (kvetenstvo) a listov, napr u jabloní, hrušiek, dúl a pod.

Zmiešaná skupina púčikov - skupina kvetných a listových púčikov, napr u marhúľ a broskýň. Najčastejšie sú tieto skupiny v zložení 1 + 1 alebo 2 + 1 (2 kvetné s jedným listovým uprostred). Niekedy vzniká len zdanlivo zmiešaná skupina, kde vedľa normálne vyvinutého kvetného púčika je slabo vyvinutý kvetný puk alebo vzniká skupina viac dobre vyvinutých kvetných púčikov (nepravá zmiešaná skupina).

Púčiky vedľajšie (náhradné, laterálne, záložné) - sú po stranách hlavných púčikov.

Púčiky náhodné (adventivne) - vznikajú na rôznych miestach ovocnej dreviny, napr po zmladení, a to bezohľadu na genetickú špirálu.

Púčiky spiace - sú to slabo vyvinuté púčiky, ležiace na genetickej špirále na päte výhonku.


Pätky (závalky, podušky) - vystúpená časť osi, na ktorej sedí púčik.

Lenticely - prieduchy dreva tvoriace zakončenie dreňových lúčov.

Letorast (ratolesť) - olistený tohtoročný prírastok vzniknutý z drevného púčika.


Výhonok - jednoročný prírastok z minulého roka, ktorý má po stranách púčiky.

Výhonok drevitý (jalový) - jednoročný prírastok z minulého roka len s drevitými - poprípade s listovými púčikmi.

Výhonok plodonosný (kvetný, kvetonosný, ušľachtilý) - jednoročný prírastok z minulého roka s plodnými (kvetnými) púčikmi. Výhon môže byť označený aj ako plodný, má aspoň jeden kvetný púčik.

Výhonok predlžujúci (terminálny, vrcholový) - jednoročný prírastok vyrastajúci z koncového (terminálneho, vrcholového) púčika bočných os.

Výhonok stredný (centrálny) jednoročný prírastok vyrastajúci z koncového (terminálneho) púčika strednej osi, rastúci vzpriamene ako predĺženie kmeňa.

Výhonok (letorast) konkurenčný (súťažiaci) - vedľajšia os vzniknutá z prvého až tretieho púčika umiestneného pod terminálnym. Vyrastá často súbežne s výrastkom predlžujúcim alebo s ním zviera ostrý uhol. Je spravidla kratší ako výhon terminálny, ale aj tak predlžujúci výhon oslabuje.

Vlky - prírastky vyrastajúce zo spiacich púčikov (z pravých osových) alebo z adventívnych ako prejav samozmladzovania prípadne po zásahu vyvolávajúcim zmladenia. Vlky sú vzpriamené, hrubé a s riedkymi pletivami.

Výhonky predčasné - prírastky vyrastajúce na tohtoročných letorastoch po ukončení prvé miazgy alebo po zásahu vyvolávajúcom zmladenia letorastu ako pokračovanie stredného letorastu alebo ako prírastky postranné. U kôstkovín sa na nich stačia vytvoriť aj kvetné pučiky.

Výhonky tŕňové (bodce) - jednoročné prírastky, ktorých terminálny púčik sa nevyvinul a namiesto neho vznikla ostrá špička. Najčastejšie nesú len listy, veľmi zriedka aj kvetné púčiky (napr. u semenáčov hrušiek, jabloní, sliviek.


Listová ružica - nakopčená skupina listov na veľmi krátkom brachyblaste.
Päta výhonku - najspodnejšia časť výhonku alebo letorastu, dlhá asi 1 cm.

Vetvový krúžok (vetevný) - zhrubnutá, vystúpená časť osi v mieste prechodu os rôznych rádov (jednoročná na dvojročnú a pod.)

Obrast (vetvičky) - jednoročné alebo viacročné prírastky vyšších rádov, narastajúce na staršom základnom dreve, nesúce očká, listy, púčiky a poprípade aj kvety a plody.

Posilňujúci obrast (garnitúra) - postranné vetvičky na kmienikoch stromčekov v škôlke.
Plodonosný (plodný, kvitnúci) obrast, plodné (plodonosné kvitnúce) drevo, plodonosné v
najširšom slova zmysle. Vetvičky narastajúce na staršom dreve, nesúce kvetné pučiky.

Dlhý plodonosný výhonok (napr. broskyne), plodný prút (napr. maliny) - prírastok dlhší ako 15 cm aspoň s jedným kvetným púčikom

Krátky plodný výhonok - prírastok pod 15 cm dĺžky aspoň s jedným púčikom kvetným
Plodonosné prstencové (krúžkové) výhonky - brachyblasty jadrovín zvráskavené, od jaziev po opadnutých listoch, zakončené zmiešaným púčikom
Plodonosné kytičkové (buketné) výhonky - brachyblasty kôstkovín s nahloučenými ko-laterálnymi púčiky
a s vegetatívnym terminálnym púčikom
Plodonosná zdurenina (plodná zdurenina, matička, zdurené plodonosné drevo, plodonosné v
užšom slova zmysle) - zdurené miesto plodonosného obrastu, kde predtým bol kvet a plod.

Rozvetvené plodonosné drevo - (plodonosné, plodné parožie) - je súhrn všetkých útvarov vyrastajúcich z púčikov plodonosných u jadrovín, tvoriaci zhluk najrozmanitejších plodných útvarov, kroužkovitých výhonkov, aj plodných zdurenín, zakončených kvetnými, zmiešanými a listovými púčikmi.

Brachyblast - skrátená bočná vetvička, nesúci listy alebo listy s kvetmi.
Stredná
vetva (osová, vedúca) - pokračovanie kmeňa (predĺžený kmeň).


Hlavné vetvy (ramená) - vyrastajú po stranách strednej vetvy alebo z konca kmeňa (u duté koruny) a tvoria kostru koruny (konáre prvého poriadku).

Vedľajšie vetvy (bočné) - vetvy druhého, tretieho a štvrtého rádu vyrastajúce z vetiev nižších rádov, tj z vetiev prvého, druhého a tretieho rádu. Konáre piateho a vyšších rádov sú dostatočne krátke u väčšiny ovoc.druhů, že ich môžeme považovať za obrast.

Poschodie (etáž) - skupina sblížených vetiev na genetickej špirále, vzniknutá na základe rôzne akosti púčikov na výhonku.


Prevzaté z Multimediálnych učebných textov ovocinárstva [Nečas T., a kol., 2004]


Návrat na obsah