>

Rez drobného ovocia - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

Rez drobného ovocia


Tvarovanie a rez drobného ovocia

Tvarovanie a rez ríbezlí

Ríbezle sa pestujú vo forme voľne rastúceho kríka s 10 – 14  kostrovými konármi. Pri výsadbe ríbezlí sa odporúča spon výsadby 2,5 – 3 m x 1 m (0,6 – 1,5 m -v závislosti od vzrastnosti odrody a spôsobu zberu).

Postup pri zapestovaní kríka


Kry ríbezlí sadíme cca o 5 cm hlbšie, ako rástli v škôlke, aby sme zabezpečili v budúcnosti lepšiu obnovu kostrových konárov. Na jar konáriky skrátime na 2 – 3 púčiky, úplne odrežeme slabé, nevyzreté, poškodené a napadnuté. Pri výsadbovom materiáli s kvalitným koreňovým systémom a doplnkovej závlahe, výhonky nemusíme vôbec skracovať.
Nasledujúcu jar vyberieme 4 – 5 výhonkov, ostatné odstránime pri báze. Ponechané výhonky neskracujeme. Každý ďalší rok vyberáme 5 - 6 nových výhonky, takže koncom tretieho a začiatkom štvrtého roka od výsadby má byť v jari  na dobre tvarovanom kre 5 – 6 jednoročných,   5 – 6 dvojročných a 3 – 5 trojročných konárov. Zapestovaním uvedeného počtu konárov sa výchovný rez končí. Ideálny ker by mal mať 10 – 14 konárov. Každý rok je potrebné v rámci udržiavacieho rezu odstraňovať  po zbere plodov výhonky staršie ako 4- ročné  pri červených a bielych ríbezliach a trojročné a staršie pri čiernych ríbezliach. Odstránené konáre nahrádzame novými, ktoré vyrastajú z bázy konárov. Plodné vetvičky čiernej ríbezle rýchlo starnú a preto štvorročné konáre prinášajú plody menšie a mennej kvalitné. Čierne ríbezle rodia na jednoročnom dreve, preto ich výhonky nikdy neskracujeme, pretože by sme výrazne znížili úrodu.

Postup pri zapestovaní stromčekového tvaru


Výhodu stromčekových tvarov ríbezlí a egrešov je: ľahký zber, ľahšie ošetrovanie, šetrenie priestoru s možnosťou pestovania plodín pod stromčekmi (podplodín), väčšie plody a rovnomerné dozrievanie. Nevýhodou stromčekových tvarov v porovnaní s kríčkovou formou je najmä: rýchlejšie starnutie (životnosť je 10 – 12 rokov) a nutnosť zabezpečiť oporu.
Po výsadbe stromčekového tvaru výhonky stromčeka skrátime v jari na 2 púčiky. V druhom roku v jari vyberieme 6-7 najlepšie vyvinutých a vhodne rozmiestnených výhonkov, ktoré na podporu rozkonárenia skrátime o tretinu až polovicu. Na jar ďalšieho roka predlžujúce výhonky znova skrátime o štvrtinu až tretinu a bočný obrast na dva až tri vyvinuté púčiky. Pri zmladzovacom reze nahrádzame staršie kostrové konáriky mladšími výhonkami vyrastajúcimi z ich bázy rezom na prevod.
Pri stromčekových tvaroch musíme každoročne odstraňovať koreňové výmladky meruzalky vytrhnutím oproti smeru rastu po odhrnutí pôdy. Z  kmienika odstraňujeme výhonky meruzalky v čo najskoršom termíne po ich vyrastení vylomením, neskôr nožnicami.

Tvarovanie a rez egrešov


Egreše majú podobný charakter rastu ako ríbezle a pestujú sa taktiež v tvare kríka a stromčeka.

Postup pri zapestovaní kríka


Postup je rovnaký ako pri zapestovaní kríka ríbezlí. Cieľom je takisto pri dospelom kríku dosiahnúť  10 – 12 konárov. Od 4. – 5. roka začíname s ich cyklickou obmenou za nové výhonky, ktoré vyrastajú z bázy konárov. Skracovací rez obvykle nie je nevyhnutný, robí sa len do takej miery, aby sa zabezpečil dobrý prístup do kríka pri oberaní. Skracovanie konárov vedie následne k rozkonáreniu a zahusteniu, takže uprednostníme prerezávanie pred skracovaním. Neprehustený, presvetlený ker je taktiež menej napadaný hubovými chorobami.

Postup pri zapestovaní stromčekového tvaru


Po výsadbe stromčekového tvaru výhonky stromčeka skrátime v jari na 2 – 3 púčiky, slabé výhonky na 1 púčik. V druhom roku v jari vyberieme 4 - 5 najlepšie vyvinutých a vhodne rozmiestnených výhonkov, ktoré na podporu rozkonárenia skrátime o tretinu do jednej roviny na vnútorný púčik. V treťom roku sa v predjarí odrežú všetky zahusťujúce výhonky, základné kostrové konáriky skrátime na 6 – 9 púčikov, aby sa vytvoril a posilnil bočný obrast. Bočný obrast každoročne skracujeme za 2.-4. púčikom. S obmenou kostrových konárikov začíname v 4. až 6. roku po výsadbe rezom na prevod.


Ktoré sú najrodivejšie konáre pri ríbezliach a egrešoch?


Najrodivejšie je dvoj a trojročné drevo, to znamená, že všetko staršie, ako štvorročné drevo je potrebné z kríkoch odstrániť a postupne dopestovať nové, mladé výhonky, ktoré  prinášajú dlhšie strapce a bohato rodia. Na ríbezliach ponechávame maximálne 7 – 12 výhonkov tak, aby sme mali rovnomerné zastúpenie jednoročných až trojročných konárikoch.Ako presvetľujeme egreše?

Pri egrešoch je najcennejšie jednoročné drevo, to znamená minuloročné prírastky na ktorých egreše rodia, preto na rozdiel od ríbezlí, všetky tieto výhonky, podľa mohutnosti rastu, skracujeme na 2 – 8 púčikov, aby sme aj v ďalších rokoch zabezpečili novú úrodu. Z kríkoch a stromčekov a odstraňujeme  všetko staršie, ako štvorročné drevo a výhonky napadnuté múčnatkou.Tvarovanie a rez malín a černíc (ostružín)

V prvom rade je dôležité vopred si ujasniť, a
ko môžeme ovplyvňovať úrodu malín a černíc.

Razrodiace maliny vytvárajú výhonky, ktoré rodia na jednoročnom dreve, ktoré je potrebné rezom upraviť tak, že dlhé jednoročné výhonky skrátime na výšku asi 100 – 130 cm, čím získame lepšie rozvetvenie letorastov, ktoré viac zarodia. Neskrátené dlhé výhonky prinášajú úrodu len na ich vrcholcov a celková úroda je oveľa nižšia.


Dvakrátrodiace maliny môžeme rezom upraviť tak, že časť rodiacich výhonkov skrátime na vyššie uvedenú výšku a časť výhonkov skrátime úplne  pri zemi, čím podporíme jesennú úrodu na letorastoch, ktoré nám vyrastú v tomto roku. V poraste malín odstraňujeme všetky suché, to znamená vyrodené výhonky, v ktorých sa ukrývajú zárodky hubových chorôb a škodcov.

Černice upravujeme rezom tak, že dlhé jednoročné výhonky skracujeme tak, aby sme v záhrade nepotláčali ďalšie pestované druhy, to znamená, že výhonky skracujeme asi o 1/3 ich dĺžky, čím súčasne podporíme rodivosť výhonkov. Suché a odrodené výhonky vždy odstraňujeme. Prehustené černice často napadá pleseň, ovocie nemá cukornatosť a podlieha hnilobám. Všetky ponechané výhonky vyväzujeme k vybudovanej konštrukcii.

Návrat na obsah