Ochrana jadrovín - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

Ochrana jadrovín

ZÁKLADNÉ POJMY

JADROVINY

KÔSTKOVINY

DROBNÉ  OVOCIE

OSTATNÉ  OVOCIE

späť

CHOROBY

CHOROBY

CHOROBY

CHOROBY

ŠKODCOVIA

ŠKODCOVIA

ŠKODCOVIA

ŠKODCOVIA

Otestujte si
svoje poznatky
a vedomosti  
z ochrany rastlín


Prehľad škodlivých činiteľov

  CHOROBY

  ŠKODCOVIA

múčnatka jabloní

obaľovač jabĺčny

chrastavitosť jabloní

kvetovka jabloňová

bakteriálna spála jadrovín

kvetovka hrušková

hrdza hrušková

nosánik jabĺčny

hnedá dužina jabĺk

méra hrušková

jonathanová škvrnitosť

plodomorka hrušková

čierna hniloba jabĺk a hrušiek

vošky

moníliová hniloba ovocia

roztoče

fyziologická škvrnitosť jablone - pehovitosť jablone

drvinárik obyčajný

vírusová mozaika jablone

piliarka jabloňová

sklovitosť jabĺk

nosánik jabĺčny

chloróza ovocných drevín

piadivka jesenná a zimná

spriadač americký

priadkovec obrúčkavý

Návrat na obsah