>

POMOLÓGIA - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

POMOLÓGIA

"Pomológia sa nedá naučiť,
musí sa zažiť!"
Tetera, 1994

Kalendár  

dozrievania ovociaOtestujte sa
z ochrany rastlín
POMOLÓGIA bola dávnejšie chápaná iba ako opis a triedenie odrôd (najmä podľa plodov).
Pomológia (v súčasnosti) obsahuje botanickú charakteristiku, opis odrôd, ale aj pestovateľskú charakteristiku.
Názov pomologia je odvodený od slova Pomona (rímska bohyňa úrody). Pestovateľská pomológia sa zaoberá opisom a pestovateľskou charakteristikou jednotlivých odrôd, pestovateľskou technológiou odrôd, systematikou a hodnotením odrôd, metodikou pomologického výskumu a porovnávacou pomológiou. Do špecifickej časti pestovateľskej pomológie sa zaraďujú charakteristické odlišovacie znaky odrôd, požiadavky na podmienky prostredia a praktická použiteľnosť odrôd. Okrem toho sú súčasťou pomologických opisov tiež ich fyziologicky podmienené vlastnosti dôležité pri praktickom pestovaní, ako aj informácie o pôvode a príbuzenských vzťahoch s inými odrodami prípadne genotypmi. Pre prax sú dôležité aj vlastnosti, ktoré vplývajú na pozberovú manipuláciu, transport a skladovateľnosť ovocia. Odroda je súbor rastlín patriacich k najnižšiemu stupňu botanického triedenia, ktorý možno definovať prejavom znakov vyplývajúcich z kombinácie genotypov, odlíšiteľný od každej inej skupiny rastlín prejavom najmenej jedného z týchto znakov a považovaný za jednotku rozmnožovať sa nezmenená (definícia).
Ringit - oblékni sa do štýlu


Podľa botanického charakteru plodov rozlišujeme:

A. JADROVINY (patria do čeľade ružovité - Rosaceae, plodom je malvica);

 • jabloň

 • hruška

 • dula

 • mišpuľa

 • jarabina (arónia)

 • hloh


B. KÔSTKOVINY (patria do čeľade ružovité - Rosaceae, plodom je kôstkovica);
a) s hladkou šupkou

 • čerešňa

 • višňa

 • mahalebka (višňa turecká)


b) s ojínenou šupkou

 • slivka (slivky pravé, poloslivky)

 • sliva (slivy, ringloty (blumy), mirabelky)


c) s plstnatou šupkou

 • marhuľa

 • broskyňa (pravé broskyne, tvrdky - cling, nektarinky, bryňonky)

 • mandľa (plodom je kôstkovica)


C. ŠKARUPINOVINY

 • orech (plodom je kôstkovica)

 • lieska (plodom je oriešok)

 • gaštan jedlý (plodom je nažka)


D. DROBNÉ OVOCIE
a) bobuľoviny - plodom u všetkých je bobuľa:

 • ríbezľa

 • egreš

 • josta

 • čučoriedka

 • brusnica (kľukva)

 • vinič hroznorodý


b) ostatné

 • malina - (plodom kôstkovičky, ktoré zrastajú a vytvárajú súplodie, po dozretí sa ľahko oddeľujú od lôžka)

 • černica (ostružina) - (plodom kôstkovičky, ktoré zrastajú a vytvárajú súplodie, po dozretí sa neoddeľujú od lôžka)

 • malinočernica - (plodom kôstkovičky, ktoré zrastajú a vytvárajú súplodie)

 • jahoda - (plodom sú nažky ponorené do dužinatého lôžka)


E. MÁLO ZNÁME OVOCNÉ RASTLINY

 • baza čierna (plodom je bobuľa)

 • drieň (plodom je bobuľa)

 • kustovnica (plodom je bobuľa)

 • moruša (moruša biela, m. čierna, m. červená; plodom je moruša - vzniká zdužnatením okvetných lístkov)

 • muchovník (plodom je malvica)

 • rakyník rešetliakový (plodom je bobuľa)

 • ruža dužinatoplodá (plodom je šípka)


Návrat na obsah