>

Rez slivkovín - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

Rez slivkovín


Pestovateľské tvary slivkovín


Najčastejším tvarom slivkovín je pyramidálna koruna so stredníkom a  5 až 8 kostrovými konármi, ktoré môžu:


  • a) byť usporiadané do poschodí: prvé poschodie  pozostáva zo 4 až 5 kostrových konárov, u čačanských sliviek z troch konárov. Druhé poschodie zapestujeme po založení prvého poschodia z 3 až 4 konárov  vo vzdialenosti 0,6 až 0,8 m nad prvým  poschodím

  • b) vyrastať zo stredníka v odstupoch 0,2 – 0,3 m od seba (napr. u ringlôt)


Na kostrových konároch v odstupch 0,4 m zakladáme polokostrové konáre a na nich konáriky nesúce rodivý  obrast (0,25 m od seba).
Všeobecne pri reze bránime vzniku vidlicovitých rozkonárení a pri vzpriamene rastúcich odrodách využívame na zmenu smeru rastu ohýbanie, rozperky, vyviazovanie, rez na prevod. Najvhodnejšia výška kmeňa pri týchto tvaroch je 0,6 – 1,1 m.


Slivkoviny sa vyznačujú prevažne silným rastom a vývinom po výsadbe, sklonom k tvorbe malých uhlov odklonu a vidlicovitých rozkonárení. Drevo je krehké a nevhodne postavené konáre sa ľahko vylamujú. Vzhľadom na to, že plody sú často napádané moniliózou, pri reze je potrebné odstraňovať konáriky s mumifikovanými plodmi.


Ďalšou charakteristickou vlastnosťou je rýchle zahusťovanie koruny, ktoré spôsobuje, že obrast vo vnútri koruny zasychá a môže sa vyskytovať glejotok. Prehusťovanie koruny je charakteristickým znakom najmä v prvých rokoch po vysadení.


Charakter rodivosti jednotlivých skupín slivkovín je veľmi rozdielny, niektoré majú prevahu rodivosti na jednoročnom dreve (ázijské a americké slivky), iné viac rodia na obrastových krátkych až kytičkovitých konárikoch (európske odrody), čomu musíme prispôsobiť rez.


Voľne rastúca koruna


Spon 6,0-7,0 x 4,0-5,0 m, štvrťkmeň. Výsadba sa zakladá zo stromčekov so zapestovanou korunkou.
Po výsadbe v korunke necháme 3 - 5 kostrových konárikov, ktoré režeme na rovnováhu. Terminál necháme prečnievať cca 0,15 m nad ich úroveň.
V priebehu vegetácie vyštipujeme konkurenčné letorasty, ktoré môžu byť základom vidlicovitých rozkonárení, ak tak neurobíme v lete, je nevyhnutné takéto rozkonárenia upraviť rezom nasledujúcu jar. Môžeme tiež zaštipnúť silnejšie letorasty vyrastajúce zo stredníka, ktoré majú tendenciu neskôr sa premeniť na kostrové konáre a zahustiť korunu. Pri jarnom reze ich odstraňujeme rezom na konárový krúžok alebo na pätku.
V ďalších rokoch budujeme kostrové konáre veľmi miernym rezom, pričom bočné výhonky skracujeme len v prípade potreby dosiahnutia ich podriadenosti materským konárom. Pri bujne, vzpriamene rastúcich cv. využívame zmenu smeru rastu kostrových a podľa potreby polokostrových konárov rezom na prevod, pričom na obmedzenie rastu možno robiť tento zásah i v letnom období (koniec júla, začiatok augusta). Na kostrových konároch v pravidelných odstupoch zakladáme polokostrové konáre.
Po vybudovaní prvého poschodia založíme druhé z 3 až 4 vhodných konárikov 0,6 - 0,8 m nad prvým poschodím.
Udržovací rez spočíva v prerieďovaní zahusťujúcich konárikov a odstraňovaní konkurenčných výhonkov. Pri náznakoch oslabenia rastu robíme plytšie detailné zmladenie rezom na prevod. Hlboké zmladenie slivkoviny neznášajú dobre.


Dutá koruna


Spon výsadby 6,0 x 4,0-5,0 m, štvrťkmeň s výškou kmienka 1,1 až 1,2 m. Zakladá sa zo stromčekov so zapestovanou korunkou, pri výsadbe hrotiakov sa vývoj koruny oneskoruje o 1 rok.
Po výsadbe vyberieme vhodne rozmiestnené konáriky, ktoré skrátime o polovicu až 2/3 na rovnováhu, stredník odrežeme úplne nad najvyšším z nich. V lete čo najskôr vyštipujeme nežiaduce letorasty, zabraňujeme tvorbe konkurenčných a vidlicovitých rozkonárení (v prípade potreby zaštipujeme), a to až do vzdialenosti 0,25 m od predlžujúceho letorastu. Na jar ďalšieho roka mierne skrátime predžujúce výhonky kostrových konárov rezom na vnútorný púčik. Pri budovaní koruny, najmä pri vzpriamene rastúcich odrodách je vhodné použiť dvojstupňový sektorový rez s druhým stupňom realizovaným v auguste. V lete vylamujeme nevhodné letorasty. Na jar ďalšieho roka zakladáme polokostrové konáre, rezom na rovnakú výšku udržujeme rovnováhu v raste kostrových konárov a odstraňujeme nevhodné výhonky. V ďalších rokoch dobudujeme kostrové a polokostrove konáre s rodivým obrastom a venujeme pozornosť tomu, aby sa koruna neprehusťovala, na čo môžeme, hlavne v prípade silnejšieho rastu, využiť doplnkové spôsoby rezu vykonávané v lete. Možno použiť i vyväzovanie konárov.Návrat na obsah