>

Rez kôstkovín - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

Rez kôstkovín


Jarný rez kôstkovín

Zimné obdobie sa vyznačuje náhlymi výkyvmi a zmenami teplôt, ako i teplotných extrémov, ktoré mohli mať za následok mrazové poškodenia mladých konárov, starého dreva, no najmä kvetných pukov. Kvetys často vymŕznu najmä na broskyniach, marhuliach a čerešniach. Percento namrznutia je vyššie hlavne v nechránených a veterných polohách a v lokalitách so severnou expozíciou.
S rezom začíname
vtedy, keď začína prúdiť miazga, vďaka ktorej sa rezné rany rýchlejšie zaceľujú. Pri skorom zimnom reze by hrozilo riziko namrznutia rán, pomalšieho zaceľovania a infikovania rán chorobami.
V prvom rade odstraňujeme konáre namrznuté a poškodené, či už mechanicky (zlomenie, ohrýzané) alebo vplyvom pôsobenia škodcov a konáre, ktoré zahusťujú (vlky, neperspektívne konáre, prestarnuté konáre). Samotný rez je špecifický pre každý druh, odrodu, pestovateľský tvar, ale rez ovplyvňuje aj vek, kondícia a zdravotný stav stromu. Preto by ovocinár nemal pristupovať k rezu uniformne.

Väčšina tvarov kôstkovín je pestovaná v rôznych obmenách dutej koruny. Pri reze treba preto myslieť na „otváranie“ koruny smerom von. Pomôcť v tomto smere môže tzv. dvojstupňový sektorový rez. Jeho podstata spočíva v reze nie na vonkajší, ale na vnútorný púčik. Konáre vytvorené dôsledkom tohto rezu sa opätovne režú v letnom období, kedy ich spodná časť už začína vyzrievať a udržujú si už tvar, do ktorého narástli. Konár vyrastený z vonkajšieho púčika sa vplyvom tohto rezu odkloní pod lepším uhlom, konár vyrastený z vnútorného púčika je silne vertikálny a odstraňuje sa. Tento rez možno u kôstkovín aplikovať najmä pri slivkách, čerešniach a marhuliach. Nesmieme zabúdať ani na ošetrenie glejotokových rán, najmä na broskyniach. Tieto vyrežeme žabkou až do živého dreva a zatrieme dezinfekčným prostriedkom, prípadne latexom. Súčasťou zimného rezu je aj odstránenie zasušených mumifikovaných plodov, ktoré sú ohniskami ďalšej infekcie.

Ako môžeme obmedz výskyt glejotoku na konároch kôstkovín?


Všetky napadnuté miesta je  potrebné očistiť, glejotok odstrániť a napadnutú  časť obaliť handričkou, ktorú namočíme do vody zriedenú s octom v pomere 1 : 5-10. Handričku počas vegetácie niekoľkokrát opäť namočíme, čím výskyt glejotoku na kmeňoch a konárov ovocných drevín podstatne obmedzíme. Podobne sa snažíme ošetriť aj mrazové dosky, to znamená popraskané kmene, ktoré nám vznikajú pri nadmerných výkyvoch tepla a mrazov v zimnom období. Kmene ovocných stromov je možné na jeseň natrieť vápenným mliekom, ktoré znižuje rozdiely vysokých a nízkych teplôt v zimnom a predjarnom období.


Návrat na obsah