>

Rez marhúľ - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

Rez marhúľ

Pestovateľské tvary marhúľ

Najčastejšie pestovateľské tvary sú:

Pyramidálna koruna


Charakteristika: koruna pozostáva z 3 - 4 kostrových konárov 1. poschodia a ďalším voľnejším 2. poschodím v odstupe 0,8 – 1 m, výška kmeňa je 0,6 – 1,1 m.
Postup pri zapestovaní: po vysadení na jar vyberieme stredník a 3 – 4 kostrové konáre s dostatočným uhlom odklonu (asi 45 o uhol dosiahneme vyviazaním, rozperkami) a odstupom 10 – 20 cm. Silne ich skrátime (o 2/3 až 3/4) na vonkajší púčik do jednej roviny. Stredník sa skráti 10-15 cm nad touto rovinou.
Ak sa použijú na výsadbu hrotiaky, odmeria sa výška kmienka, pridá 6-10 zdravých púčikov a stredník sa zreže striedavým rezom.
Počas 1. vegetácie čo najskôr (už v máji) odstraňujeme letorasty konkurenčné, rastúce dovnútra koruny, vidlicové rozkonárenia. Miesta s hustou násadou letorastov preriedime. Predlžujúce letorasty kostrových konárov v júni zaštipneme o 1/3 dĺžky do jednej  roviny.
V ďalších rokoch pokračujeme v zásadách rezu, ktoré sme uplatňovali počas 1. roku. Na kostrových konároch budujeme v odstupoch 0,4-0,6m polokostrové  konáre a na nich obrastové konáre. Po zosilnení konárov 1. poschodia začíname postupne budovať asi 0,8 – 1 m nad nimi ďalšie, voľnejšie usporiadané poschodie pozostávajúce asi z 3 konárov.

Voľnejšia pyramidálna koruna


Charakteristika: na rozdiel od pyramidálnej koruny, nezakladáme poschodia, ale v dostatočnom odstupe od seba zapestujeme (dodržujúc zásady rezu uvedené pri pyramidálnej korune) obyčajne okolo 8 kostrových konárov.
Marhule sa môžu pestovať aj v tvare dutej koruny (bez stredníka), ktorá zlepšuje svetelné pomery v korune a taktiež koruny marhúľ sú vzdušnejšie (pozítívny vplyv na vyfarbenie plodov a zdravotný stav), no duté koruny sú citlivé na rozklesnutie.


Osobitosti rastu a rodivosti marhúľ

Pre marhule je charakteristický rýchly vývoj po výsadbe, vyhoľovanie konárov v dôsledku intenzívneho rastu a nedostatku svetla vo vnútorných partiách koruny, sklon k tvorbe konkurenčných výhonkov a vidlicovitých rozkonárení, tvorba viacerých generácií letorastov v priebehu vegetácie, citlivosť na napadnutie dreva patogénnymi mikroorganizmami, najmä cez rany urobené v období mimo vegetácie a predčasné odumieranie konárov i celých stromov v dôsledku nedostatočnej adaptácie na naše podmienky. Rez vykonávame v období pučania, v prípade namrznutia i neskôr a veľkú úlohu zohráva letný rez.

Šittov rez


Tento prístup k rezu má za cieľ dosiahnuť dlhšie obdobie kvitnutia podporou tvorby rodivého dreva v druhej rastovej vlne. Na tomto dreve vytvorené púčiky kvitnú v neskoršom termíne ako kvetné puky na dreve vytvorenom v prvej rastovej vlne (niekedy až o 5-6 dní neskôr).
Rez sa vykonáva v prvej polovici júna (pred začiatkom druhej rastovej vlny), kedy sa silnejšie výhonky skrátia o 1/2 až 2/3, čo spôsobí tvorbu silnejších druhotných letorastov s väčším uhlom odklonu, z ktorých sa na jar (môže sa však už v priebehu leta) vybere najvhodnejší, ostatné sa odstránia od základu.

TVARY KORÚN MARHÚĽ


Voľne rastúca koruna


Koruna so stredníkom, 3-4 kostrovými konármi prvého poschodia a ďalším voľnejším poschodím v odstupe 0,8 - 1 m. Rôzne modifikácie pyramidálnej koruny s voľnejším usporiadaním kostrových konárov. Spon výsadby 6 x 4 - 5 x 3 m, zakladá sa s použitím 1 ročných stromčekov.
Na stromčeku so zapestovanou korunkou sa vyberú 3 bočné výhonky s dostatočným uhlom odklonu a s odstupom 0,15 až 0,2 m, ostatné sa odrežú od základu. Základy kostrových konárov hlboko skrátime ( o 2/3 až 3/4), na vonkajší púčik, do jednej roviny a stredník zrežeme 0,1 až 0,15 m nad touto rovinou. Ak používame na výsadbu hrotiaky, odmeriame výšku kmienika, pridáme 6 - 10 zdravých púčikov a stredník zrežeme striedavým rezom.
Počas prvej vegetácie čo najskôr odstraňujeme vylomením konkurenčné letorasty (v máji), ďalej nepotrebné, rastúce do nevhodného smeru a miesta s hustou násadou letorastov preriedime. Silnejšie bočné letorasty, ktoré nemajú príliš zosilnieť skrátime za 5. - 6. listom. Zaštipneme i predlžujúce letorasty kostrových konárov (v júni o 1/3 dĺžky). V lete pokračujeme v zaštipovaní silnejších výhonkov a odstraňujeme konkurenčné druhotné letorasty. Slabé letorasty nezaštipujeme. Rany, ktoré sme urobili v lete sa rýchlo hoja a zjednodušuje sa následný zimný rez.
V ďalších rokoch pokračujeme v budovaní kostrových konárov tak, že predlžujúce výhonky skracujeme podľa sily rastu (slabšie hlbšie, silnejšie plytšie) do jednej roviny o 1/3 až 1/2 ich dĺžky. Odstraňujeme vzpriamene rastúce výhonky z hornej strany konára, ako i konkurenčné výhonky a základy vidlicovitých rozkonárení. Z dostatočne silných konárov budujeme v odstupoch 0,4 - 0,6 m polokostrové konáre a na nich obrastové konáre. Taktiež odstraňujeme poškodené konáriky a mumifikované plody (ak zostali po zbere) aj s konárikmi čo najskôr v priebehu vegetácie. Po zosilnení kostrových konárov 1. poschodia začíname postupne budovať asi 0,8 - 1 m nad nimi ďalšie, voľnejšie usporiadané poschodie.
Počas vegetácie vylamujeme nevhodné letorasty, konkurenčné letorasty, prípadne ich ošetríme zaštipovaním. Presvetľovanie sa môže robiť hneď po zbere plodov, rany sa dôkladne ošetria.


Duté tvary marhúľ


Pre marhule je typická relatívne rýchla strata dominancie stredníka, preto je možné pri tomto ovocnom druhu tvarovať stromy vo forme dutých korún, čo tiež umožňuje dosiahnuť vhodný svetelný režim v korune stromu. Duté koruny sú vhodné pre stredne intenzívne spôsoby pestovania.

Remoulinská dutá koruna


Používa sa v suchších oblastiach Francúzska. Spon výsadby 5 x 5 m, maximálna výška stromu 3,5 m, výška kmeňa cca. 0,7 m.
Pri výchovnom reze sa ponechajú na 0,7 m vysokom kmeni 3 výhonky ako základ kostrových konárov, stredník sa odstráni. Kostrové konáre sa ďalej rozkonárujú tak, aby sa vytvorilo v odstupe asi 0,6 až 0,8 m od bázy rozkonárenia 6 rovnocenných kostrových konárov. Tie sa nechávajú rásť do konečnej výšky stromu (bez použitia špeciálnych zásahov). Obrast sa spravidla na jar neskracuje, ale podrobuje sa prerezávaniu počas vegetácie. Výhonky na vrchole konárov sa po dosiahnutí požadovanej výšky skracujú na 2 až 3 púčiky, ak rastú silnejšie, volí sa dlhší rez, kombinovaný s rezom na prevod na vhodné bočné výhonky.

Dutá koruna s použitím dvojstupňového sektorového rezu


Pestovateľský tvar pochádzajúci z Maďarska. Dvojstupňovým sektorovým rezom sa dosahuje otváranie koruny a dobré osvetlenie jej vnútorných častí. Spon výsadby je 6 x 4 až 5,5 x 3,5 m, výška stromu do 2,8 až 3,0 m.
Na kmeni vysokom 0,7 m sa zakladajú 3 až 4 kostrové konáre, na ktorých sa v odstupe 0,4 m zakladajú polokostrové konáre. Reže sa v neskoršom termíne (po vypučaní) na vnútorný púčik a druhý stupeň sektorového rezu sa vykoná v júni po čiastočnom spevnení letorastov. Možná je kombinácia s rezom podľa Šitta.


Návrat na obsah