>

Typy korún - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

Typy korún


Podľa prístupu k rezu a tvarovaniu ovocných stromov rozdeľujeme koruny do 2 skupín:

Prirodzené koruny (voľne rastúce, zlepšené prirodzené) - sú typické tým, že pestovateľ zachováva prirodzený charakter utvárania koruny viac-menej charakteristický pre daný druh a odrodu. Spolieha sa pritom na uplatňovanie prirodzených autoregulačných systémov. Vyžadujú menej precíznu prácu pri reze a tvarovaní, v dôsledku čoho môžu mať sklon k nižšej kvalite ovocia, rodivosť je vysoká, ale často striedavá. Koruna môže obsahovať vertikálne rastúci stredný konár, na ktorom sú výrazné poschodia (koruny so stredníkom, poschodové), alebo sú konáre rozložené rovnomerne pozdĺž stredníka (koruny so stredníkom bez poschodí) alebo v záujme lepšieho prenikania svetla do vnútra koruny sa stredník nad najvyšším kostrovým konárom základného rozkonárenia odstraňuje (koruny bez stredníka).

Umelé koruny - formujú sa detailným rezom a usmerňovaní rastu konárov viac alebo menej striktne podľa zámerov pestovateľa. Vyžadujú veľa práce pri reze, uplatnenie doplnkových spôsobov rezu, často potrebujú rez počas vegetácie. Formujú sa s ohľadom na dobré osvetlenie všetkých častí koruny, rodivého obrastu a jeho rovnomerné rozloženie v celej korune. Rodivosť pri nich spravidla nastupuje veľmi skoro, pri kvalitnej agrotechnike je vysoká a pravidelná, plody sú kvalitné a dobre vyfarbené. K umelým korunám patria:

- kordóny - jednoduché, zložité. Pozostávajú z jedného alebo viacerých rôzne tvarovaných ramien, ktoré nesú rovnomerne rozdelený rodivý obrast. Používali sa v minulosti, často i ako dekoratívny prvok v okrasných záhradách, najmä pri jadrovinách. Vyžadujú opory uľahčujúce vyväzovanie. Pre komerčné výsadby sa nehodia.


-
palmety - klasické alebo moderné. Ide o tvary s plochými korunami (v zvislej rovine radu, veľmi zriedkavo v horizontálnej rovine), vo väčšine prípadov vyžadujúce oporu a vyväzovanie. Moderné palmety sú voľnejšie rastúce a menej náročné na prácu ako palmety klasické.

-
priestorové tvary - klasické alebo moderné. Tieto tvary majú stredný konár a na ňom kostrové alebo polokostrové konáre s rodivým obrastom. Moderné priestorové koruny majú tvar vretena a v intenzívnych výsadbách jadrovín sú najvýznamnejšími pestovateľskými tvarmi, rozširujú sa i vo výsadbách kôstkovín. Umožňujú spolu s ďalšími prvkami pestovateľskej technológie zahustenie výsadby a efektívne využitie priestoru. Rozprestreté koruny majú menší význam, používajú sa v oblastiach s tuhými zimami s dostatkom snehu a s vegetačným obdobím umožňujúcim pestovanie vybraných ovocných druhov. Takéto stromy je možné na zimu prikryť alebo sú chránené snehom pred extrémne nízkymi teplotami.


Návrat na obsah