Spôsoby zberu - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

Spôsoby zberu

Výkony zberačov sa znižujú v prípade vyšších tvarov ovocných drevín, zaburinenosti sadu, nižšej úrody a samozrejme pri využití nekvalifikovanej pracovnej sily. Podobne je výkon nižší, ak sa zameriavame na získanie prvotriedneho ovocia na priamy konzum s použitím zberu prebierkou na viackrát.
Na zber ovocia je potrebný rôzny pomocný materiál a náradie, ako i vhodné obaly a mechanizmy na odvoz ovocia do skladu či miesto realizácie.
Ovocie sa pri ručnom zbere bezprostredne zberá do oberacích vreciek, vedier, prípadne na základe požiadaviek trhu i do obalov, v ktorých sa bude predávať. Ručný zber sa vykonáva holými rukami, v prípade ovocia, ktoré má na povrchu voskový nálet (slivky) alebo plstnatosť (broskyne) treba oberať zvlášť opatrne prípadne používať pri zbere rukavice. Niektoré druhy ovocia sa zberajú s pomocou nožníc (baza čierna), alebo sa obíjajú (škrupinové), čo je však spôsob poškodzujúci konáre. Výkony zberačov sa znižujú v prípade vyšších tvarov ovocných drevín, zaburinenosti sadu, nižšej úrody a samozrejme pri využití nekvalifikovanej pracovnej sily. Podobne je výkon nižší, ak sa zameriavame na získanie prvotriedneho ovocia na priamy konzum s použitím zberu prebierkou na viackrát.

Ovocie sa ukladá do debničiek z dreva alebo plastu, do platóniek, do košíkov rôznej veľkosti alebo do lisovaných obalov z recyklovaného papiera s komôrkami na jednotlivé plody. Použitie veľkoobjemových obalov nezaručuje uchovanie prvotriedneho vzhľadu a preto sa uprednostní pri ovocí na spracovanie, a používa sa u nás i pri jablkách a hruškách určených na skladovanie. Jeho výhodou je však vyšší výkon pri zbere a možnosť mechanizovania manipulácie s obalmi (využitie paliet).

Jadroviny
- zber do debničiek - tradičný spôsob zberu do debničiek z dreva alebo plastu, ktoré sa rozmiestnia po sade a po naplnení sa ukladajú na dopravný prostriedok alebo na palety. Náročný na manipuláciu a obaly.
- skupinový zber s rozdelením práce - práce sa delia medzi dopravnú skupinu (rozvešiavanie oberacích vreciek, ich zber a vyprázdňovanie do debien na vlečke) a skupinu zberačov (vlastný zber). Vyšší výkon, ale sťažená kontrola práce.
- zber do vopred rozmiestnených veľkoobjemových debien (objem cca 350 kg) v sade. Zberá sa do zberacích vreciek alebo nádob.
- prúdový zber - dopravný prostriedok s obalmi postupuje spolu s oberačmi, ktorí vyprázdňujú do obalov ovocie zo zberacích vrecúšok alebo iných nádob.
- zber zo skupinových pracovných plošín - pri stenových a klasických výsadbách vyšších tvarov
- zber striasaním - ovocie na spracovanie, dozber ručne neobratého ovocia

Kôstkoviny
Používajú sa podobné spôsoby zberu, avšak vzhľadom na konzistenciu ovocia sa dáva prednosť zberu do zberacích nádob a vyprázdňovanie do obalov menšieho objemu (debničky, platónky). Pre potreby spracovateľského priemyslu sa uplatňuje zber striasaním ovocia striasačmi. V prípade čerešní a niektorých odrôd višní sa odporúča aplikácia prípravku Etephon v koncentrácii 250 - 500 ppm 7-14 dní pred plánovaným zberom, čím sa dosiahne rovnomernejšie dozrievanie a ľahšie uvoľňovanie ovocia zo stopiek. Ovocie sa striasa na plachty strojmi rôznej konštrukcie a potom sa vyprázdňuje do veľkoobjemových debien. Na rýchle ochladenie ovocia a prepravu na väčšie vzdialenosti sa vo svete používajú cisterny so studenou vodou.

Drobné ovocie
Ručný zber sa robí často priamo do obalov, v ktorých sa bude ovocie predávať (košíčky - plastové, papierové ap.). Mechanizovaný zber sa dá použiť pri ríbezliach, pri ostatných druhoch sa uprednostňuje vzhľadom na lepšiu kvalitu a nižšie straty - ručný zber.

Škrupinové ovocie
V našich podmienkach je klasickým spôsobom zberu obíjanie palicami, resp. sa ovocie nechá samovoľne popadať a potom sa ručne zberá. Vo svete sa používa mechanizovaný zber striasačmi a následne sa ovocie zo zeme (uplatňuje sa herbicídny úhor) zberá strojom s husto vidlicovitými pracovnými časťami do zásobníka.

Ako postupujeme pri oberaní?

Jablká sa snažíme vždy odtrhnúť aj so stopkou a to dokážeme len tak, že jablko vezmeme do ruky a miernym pootočením odtrhneme plod, pričom ľavou rukou pridržiavame konár a prstom pravej ruky pridržiavame stopku plodov, ktorý odtrhneme bez poškodenia plodonosného dreva. Plody pri oberaní nestláčame, nechtami ovocie nepoškodzujeme. Jablká po zbere opatrne dávame do košíkov a z nich opäť ukladáme do debničiek. Každý úder ačenie plodov sa nám pri uskladnení prejaví predčasným hnitím. Pri zbere postupujeme obratne, nepoškodzujeme a nelámeme konáre s plodmi. Pri oberaní používame pevné rebríky, aby naše pády nám nespôsobili ťažké zranenia, opatrne postupujeme s maliarskymi rebríkmi, všímame si nerovnosť terénu a to, čo nemôžeme dosiahnuť ručne na konci zberu buď strasieme alebo odrežeme, pričom tieto plody použijeme na rýchle spracovanie. Ovocie nezrážajme palicami, pretože týmto spôsobom obmedzujeme a ničíme plodonosné výhonky.

Po zbere ovocie ešte raz dôkladne a opatrne vytriedime. Plody poškodené, napichnuté osami, sršňami, poškodené vtáctvom alebo inak napadnuté, dávame do samostatných nádob na rýchle spracovanie. Na uskladnenie použijeme len ovocie pekne vyfarbené, pevné, pri zbere nepoškodené, ktoré podľa odrôd dávame a ukladáme do plytkých debničiek.

Mäkké plody ovocia musíme oberať v čase ich maximálnej zrelosti, aby vynikla ich chuť, prípadne vôňa. V takomto štádiu sú však už na oberanie a prepravu chúlostivé. Sú to napríklad jahody, maliny, ríbezle, marhule, broskyne, slivky, ringloty. Aby sme pri tomto ovocí predĺžili skladovateľnosť aspoň o deň dva, odporúča sa ho oberať ráno, keď ešte nie je slnkom zohriate alebo večer, keď sa ochladilo.

Tvrdé ovocie, ku ktorému radíme orechy, ale hlavne jablká a hrušky, prechádza v poslednom, predzberovom štádiu niekoľkými fázami zrelosti. Určiť pri jadrovom ovocí zberovú zrelosť vyžaduje od záhradkára dostatok praktických skúseností a treba počítať s tým, že nie pri všetkých odrodách ovocia je rovnaká. Napríklad pri letných odrodách jabloní a hrušiek spadá fyziologická a konzumná zrelosť takmer do rovnakého obdobia ako zrelosť zberová, ktorá sa určí na základe toho, ako sa plod oddeľuje od plodonosnej vetvičky, ak ho pootočíme o 90 stupňov. Keby sme plody v tomto čase neobrali a ostali by na strome, zmúčnateli by, stali sa sypkými, menej chutnými a náchylnými na hnitie od jadierok. O zberovej zrelosti rozhoduje nielen odroda, poloha výsadby, ale i poveternostné podmienky v danom roku a mnohé ďalšie okolnosti.
Keď je letné ovocie v prijateľnej zrelosti, môžeme ho hneď oberať a konzumovať. Zimné sorty jabĺk a hrušiek oberáme spravidla v októbri a musíme ich dať do vyhovujúceho prostredia. Až počas skladovania nadobudnú konzumnú zrelosť, pri ktorej ovocie dosiahne optimálne odrodové a chuťové znaky. Pri niektorých odrodách nastupuje už o mesiac, ale sú aj také, ktoré konzumnú zrelosť získavajú v januári, vo februári a udržiavajú si ju až do začiatku leta.


OBERANIE JEDNOTLIVÝCH DRUHOV OVOCIA


Pri zbere jednotlivých druhov ovocia sa majú zachovať tieto osvedčené spôsoby:
Letné jablká sa oberajú asi týždeň pred plnou zrelosťou, zimné čo najskôr s výnimkou kultivarov, ktoré sú náchylné na fyziologické poškodenie. Jablká sa oberajú so stopkou a nesmú sa poškodiť ani pri ukladaní do obalov. Z nízkych stromov sa jablká oberajú priamo do debničiek položených na stojanoch. Väčšina jabĺk sa oberá jednorazovo. Len niekoľko kultivarov nedozrieva rovnomerne a je vhodnejšie oberať ich postupne.
HRUŠKY
Zrelosť hrušiek sa určuje podobne ako zrelosť jabĺk. Môže sa však určiť skúškou na obsah škrobu v dužine. Oberačková zrelosť hrušiek je optimálna, keď základná zelená farba šupky prechádza do žltkastej. Predčasne oberané plody nie sú schopné počas uskladnenia dozrieť. Hrušky sa majú oberať pri nízkych vonkajších teplotách. Pri núdzovom prechodnom uložení v sade musia byť vždy chránené prístreškom pred slnkom a dažďom. Pri oberaní platia podobné zásady ako pri jablkách.
BROSKYNE
Broskyne, ktoré chceme dlhodobo uskladňovať, oberáme v skoršej fáze zrelosti než na priamy konzum. Kritériom zrelosti je tvrdosť dužiny a čas vývinu plodu od plného kvitnutia. Dužina má byť pri oberaní pevná, šťavnatá s výraznými chuťovými vlastnosťami. Plody treba oberať so stopkami. Oberané plody sa čo najrýchlejšie schladzujú.
MARHULE
Najčastejšie používané kritéria pre oberanie sú: základná farba šupky, tvrdosť dužiny a počet dní od plného kvitnutia. Marhule majú byť pri oberaní šťavnaté, aromatické, ale ešte dostatočne pevné. Zberová zrelosť je tri dni pred dosiahnutím úplnej zrelosti, keď sú plody dobre zafarbené a stopka sa ľahko oddeľuje. Triedia sa podľa veľkosti priamo do obalov.
ČEREŠNE
Na uskladňovanie sú vhodné len plody so stopkami. Čerešne na uskladňovanie sa oberajú v chladných ranných hodinách 3 dni pred dosiahnutím úplnej zrelosti. Ovocie má byť zrelé, ale pevné. Predčasne oberané čerešne už nedozrejú. Čerešne triedime do dvoch akostných tried. Na uskladnenie je vhodná najmä I. trieda.
VIŠNE
Višne oberáme zrelé, ale ešte pevné, vždy so stopkou. Triedime ich do dvoch akostných tried. II. akostná trieda (v ktorej môže byť jedna pätina plodov bez
stopiek) je na uskladnenie nevhodná. Višne bez stopiek hnijú až štyri razy viac. Možno ich oberať aj mechanizované.
SLIVKY, RINGLOTY A MIRABELKY
Slivky a ringloty oberáme dostatočne zrelé a pevné, približne 4 až 6 dní pred dosiahnutím úplnej zrelosti. Pretože dozrievajú nerovnomerne, odporúča sa oberať ich postupne aj so stopkami priamo do obalov, v ktorých sa budú uskladňovať. Možno ich oberať mechanizované.
RÍBEZLE
Strapce sa oberajú v úplnej zrelosti a ukladajú sa do malých obalov s objemom 2 až 5 kg. Dno obalov musí byť vystlané pergamenovým papierom alebo plastickou fóliou. Ríbezle triedime do dvoch akostných tried, pričom II. akostná trieda je na uskladnenie nevhodná, pretože sú v nej povolené aj bobule bez strapiny. Možno ich oberať aj mechanizované.
EGREŠ
Egreš určený na dlhšiu prepravu a prechodné uskladňovanie oberáme menej zrelý za suchého a chladného počasia. Triedi sa do dvoch akostných tried. Pretože v II. akostnej triede sa povoľujú aj slabo otlačené plody, táto trieda nie je vhodná na uskladnenie.
MALINY A ČERNICE
Na uskladnenie sa oberajú za suchého a chladného počasia v plnej zrelosti, keď sa ľahko oddeľujú od kalichov. Ihneď sa ukladajú do chladiarne. Predchladzovať sa majú aj pred dlhšou prepravou. Predchladené maliny vydržia v normálnej teplote niekoľko dní.
JAHODY
Na chladiarenské uskladnenie oberáme celé, dobre vyvinuté, ale pevné plody. Predčasne obrané jahody v chladiarňach nedozrejú. Jahody musia mať vždy stopku. Podľa rýchlosti dozrievania sa jahody zberajú postupne každý druhý až piaty deň, inak sú nerovnomerne zrelé a zle sa uskladňujú.


Návrat na obsah