>

- duety (dve a viac odrody na jednej rastline) - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

- duety (dve a viac odrody na jednej rastline)


DUETY, DUETÁ, DUO...

 Ovocné stromčeky pestované ako duety sú výpestky, dopestované v ovocných škôlkach, kedy sú na jednom podpníku naštepené dve (niekedy aj viac) rozdielne odrody.
  
Pri výbere odrôd sa prihliada na podobnosť vlastností vybraných odrôd, na rezistentnosť a hlavne na požadovaný kontrast (hlavne vo farbe) ovocia. Pre tento účel nie sú vhodné odrody (‘Rubín’, ‘Rubinola’, ‘Bohemia’, ‘Gold Bohemia’ či ‘Viktória’...), ktoré vyžadujú dlhý rez - pretože rodia na dlhom dreve.
  Duety sú skôr štíhle tvary, pri ktorých sa používa predovšetkým krátky rez.
  Z jabloní sú pre tento účel vhodné napr. odrody:
‘Red Topaz’, ‘Luna’, ‘Opál’, ‘Orion’, ‘Ametyst’, ‘Heliodor’...  
  U hrušiek sa často využívajú odrody aj veľmi blízke, napr. 'Wiliamsova' a
'Wiliamsova červená'.


Ostatné ovocné druhy pestované ako duety

  "
Spovitosť" je daná geneticky a tento gén je doposiaľ vyšľachtený a v praxi doposiaľ uplatnený iba u jabloní. Preto s názvom "stĺpovité jablone" možno naozaj kúpiť ako stĺpovité stromčeky iba u jabloní. Všetky ostatné druhy ovocia, ktoré sa predáva ako stĺpovité tvary,iba slabo rastúce odrody na slabo rastúcich podpníkoch, ktoré sa musia každoročne rezať (prinajmenšom ich bočný obrast). Ich plody majú spravidla harmonickú chuť, ale zato veľmi dobrú - porovnateľnú s bežnými odrodami. Stlpovité odrody majú rýchly nástup do plodnosti.


ČEREŠNE , HRUŠKY , SLIVKY , BROSKYNE A MARHULE
  Tieto ovocné druhy v podstate pestujeme a ošetrujeme zhodne ako u stĺpovitých jabloní. Sú tu však menšie odlišnosti.

Pamätajme na najhlavnejšie zásady:

  Všetky stromčeky ... (čítaj).

Návrat na obsah