TEST na overenie si svojich vedomostí - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

TEST na overenie si svojich vedomostí

TEST  č.   1
CHOROBY JADROVÍN
Pomocou tohto testu si môžete overiť, ale aj naučiť sa rozpoznávať
najdôležitejšie choroby a škodcov na ovocí a ovocných rastlinách.
......................................................................................................................................................................
Pokyny k vyplneniu testu:
Do príslušných políčok (vpravo) zapíšte svoje meno, vložte aktuálny dátum a vpíšte svoj e-mail.
Potom k jednotlivým číslam otázok uveďte správnu odpoveď - písmenom:  a - b - c
Keď niektorá odpoveď bude nesprávna, pri odosielaní testu Vás na to upozorní dané políčko.
Až keď sa Vám podarí test odoslať, potom dostanete informáciu o jeho úspešnosti!
......................................................................................................................................................................
Test č. 2
Test č. 3
Test č. 4
Test č. 5
Test č. 6
Test č. 7
Test č. 8

1


a)
b)
c)
Uveďte chorobu alebo poškodenie škodcom - na fotografii:

nedostatočná výživa (hlavne nedostatok draslíka)
hrdza šupky jabĺk
chrastavitosť jabĺk

2


a)
b)
c)
Uveďte chorobu alebo poškodenie škodcom - na fotografii:

hnedá škvrnitosť jabĺk
chrastavitosť jabĺk
hrdza hrušková

3


a)
b)
c)
Uveďte chorobu alebo poškodenie škodcom - na fotografii:

pleseň snežná
múčnatka jabloňová
voška krvavá

4


a)
b)
c)
Uveďte chorobu alebo poškodenie škodcom - na fotografii:

chrastavitosť hrušiek
hrdza hrušková
hnedá škvrnitosť hrušiek

5


a)
b)
c)
Uveďte chorobu alebo poškodenie škodcom - na fotografii:

moniliová hniloba jadrovín
hnednutie dužiny plodov jadrovín
poškodenie šupky jabĺk vtákmi, druhotne - hnednutie dužiny

6


a)
b)
c)
Uveďte chorobu alebo poškodenie škodcom - na fotografii:

chloróza v dôsledku nedostatku živín - hlavne železa
chloróza jadrovín (príznaky na listoch)
mozaika jablone (príznaky na listoch)

7


a)
b)
c)
Uveďte chorobu alebo poškodenie škodcom - na fotografii:

hnednutie dužiny v dôsledku nedostatku
jonatánová škvrnitosť
chrastavitosť jabloní (príznaky na plodoch)

8


a)
b)
c)
Uveďte chorobu alebo poškodenie škodcom - na fotografii:

fyziologické odumieranie listov na konci vegetácie
chrastavitosť hrušiek (pokročilé štádium na listoch)
Bakteriálna spála jadrovín

9


a)
b)
c)
Uveďte chorobu alebo poškodenie škodcom - na fotografii:

moniliova hniloba v sklade
černanie jabĺk v dôsledku zlej výživy
pleseň sivá

10


a)
b)
c)
Uveďte chorobu alebo poškodenie škodcom - na fotografii:

vírusová mozaika jablone
porucha vo výžive - nedostatok dusíka
chloróza (v dôsledku nedostatku železa)
TEST č. 1
Študent:
Tip
- hviezdička (*) zn. povinné pole
Vaše pripomienky:

Návrat na obsah