Rašelinová zemina BORA - Ovocná škôlka STAPE VAJDA s.r.o.

Košík:
Prejsť na obsah

Rašelinová zemina BORA


Zeminu (rašelinu) predávame len na predajni v Čaklove !

(neposiela sa ani poštou, ani inou doručovateľskou firmou).
Prostredníctvom e-shopu je možné si ju iba zarezervovať.

O jej účelnom použití sa bližšie dočítate v článku: 'Výsadba ovocných stromčekov' ().
Zemina

'Rašelinová zemina BORA'

Vlastnosti:
•  je univerzálny pestovateľský substrát (s pH 5,0 - 7,0) vyrobený z rašeliny, agroperlitu, vápenca, zeolitu  zeminy a iných prírodných materiálov
•  má vysoký obsah rozložených organických látok, preto udržuje kyprosť a vzdušnosť pôd, zaručuje dobrý rast a bohatú tvorbu zdravých koreňov
•  šetrí vlahu a zabezpečuje bohatú a všestrannú výživu, odnožovanie a bohatú zeleň
•  dobrý zdravotný stav rastlín spoločne s pôsobením prírodných stimulátorov sa prejaví posilnením celkovej vitality rastlín
Obsah rizikových látok - neprekračuje limity platné v SR podľa Vyhlášky MP SR č. 577/2005 Z.z.
ROZSAH A SPOSOB POUŽITIA
•  na priame vysádzanie rastlín do črepníkov, kontajnerov
•  na presádzanie a  pestovanie kvitnúcich i nekvitnúcich kvetov, ktorým vytvára priaznivé rastové podmienky
•  na zlepšenie fyzikálnych a biochemických vlastností hlinitých a piesočnatých  pôd - ako substrát na predpestovanie zeleninových a kvetinových sadeníc
•  na zlepšenie vrchnej vrstvy pôdy pri zakladaní alebo obnove kvetinových plôch, pri pestovaní ovocných a okrasných drevín
•  pri preprave rastlín ako ochrana proti vysychaniu koreňového systému a fyzickému poškodeniu
•  na prihnojovanie a vylepšovanie kvality trávnikov
SKLADOVANIE
Skladujte v suchu v pôvodných neporušených obaloch oddelene od potravín, krmív, liekov a dezinfekčných prostriedkov, mimo dosah detí. Obaly po dôkladnom vyprázdnení a vyčistení odovzdajte do zberu druhotných surovín. Obaly nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
BALENIE
PE – fólia: 50 litrov
Návrat na obsah