O NÁS - Ovocná škôlka STAPE VAJDA s.r.o.

Košík:
Prejsť na obsah

O NÁS

A d r e s a :
...............................................................................................................
STAPE VAJDA s.r.o.
094 35  Čaklov  380
okr. Vranov nad Topľou
--------------------------------------------------------------------------------------------
PRACOVISKO (OFFICE) - bývalé Poľnohospodárske družstvo
Telefón (pevná linka / FAX):   057 44 321 85
...............................................................................................................
Mobilný telefón (1):  0905 451 700
--------------------------------------------------------------------------------------------

.................................................................................................................
IČO:     46 497 889
DIČ:     SK 2023417979
Banka:  SLSP Vranov nad Topľou
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
            www.zahradnictvocaklov.sk
.................................................................................................................
  Mail:   vajda@zahradnictvocaklov.sk  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predajňa
ovocných
stromčekov

sa nachádza
v obci ČAKLOV,
na hospodárskom
dvore bývalého
poľnoh. družstva
- (PD ČAKLOV).
Tento
hospodársky
dvor (i predajňa)
sa nachádza
po pravej strane
idúc po ceste
smerom
do Zámutova
po prejdení
cca 400 m
od križovatky,
ktorú zobrazujú
fotografie
vedľa.
Návrat na obsah