Ovocinárstvo - Ovocná škôlka STAPE VAJDA s.r.o.

Košík:
Prejsť na obsah

Ovocinárstvo

  (odborné rady pre ovocinárov a záhradkárov...)
PREHĽAD hlavných odborných článkov v časti - OVOCINÁRSTVO

Téma
1
Význam ovocia - obsahové zloženie ovocia


Liečivé látky v ovocí
2
Pestovanie ovocia - predpoklady


Podmienky ovocinárskej výroby (svetlo, teplo, vzduch, voda)Pôda a jej vlastnosti (typy pôd, zloženie pôdy, chemické a biologické vlastnosti...)


Biologická charakteristika ovocných rastlín (koreň, kmeň, koruna, konáre, púčiky...)


Rast a rodivosť ovocných drevín (zákonitosti, regulácia rastu, opeľovacie pomery...)


Opeľovacie pomery ovocných rastlín
3Škôlkárstvo - ovocná škôlka


Rozmnožovanie ovocných rastlín


Podpníky
4
Zakladanie sadu - výsadba ovocných rastlín
 


Ošetrovanie ovocných sadov (obrábanie pôdy, čierny úhor, mulčovanie, závlahový režim...)


Výživa a hnojenie (význam živín, hnojenie mladých rastlín po výsadbe)
5Rez ovocných rastlín - prehľad


Rez jadrovín (jablone, hrušky...)
 


Rez kôstkovín (čerešne, višne, slivky, ringloty, marhule, broskyne...)
   


Rez ostatných drevín (škrupinoviny, drobné ovocie...)
 
6Tvarovanie ovocných rastlín


Pestovateľské tvary (typy výsadieb)Stĺpovité tvary ovocných drevínŠtíhle vreteno, SOLAX systém, HYTEC systém...
   
7Ochrana ovocných rastlín   (prehľad najčastejších chorôb a škodcov)


Základné pojmy z ochrany rastlín
8Zber ovocia


Uskladňovanie ovocia
9PomológiaNávrat na obsah