Otázky a odpovede - Ovocná škôlka STAPE VAJDA s.r.o.

Košík:
Prejsť na obsah

Otázky a odpovede


Vzhľadom na časté otázky od našich zákazníkov rozhodli sme sa na tomto mieste na ne postupne odpovedať. Sú to otázky týkajúce sa tak ovocných výpestkov ako aj celej problematiky ovocinárstva.


1. Kedy je lepšie vysádzať ovocné stromčeky - v jeseni alebo v jari?  

Všeobecne možno uviesť jeden termín pre výsadbu ovocných stromčekov a krov - od októbra do apríla. V tom je zahrnutý aj jesenný termín, aj jarný termín výsadby. Obidva termíny sú viac či menej vhodné pre výsadbu ovocných stromčekov. Keďže viacej výhod má jesenná výsadba (oproti jarnej), hlavné obdobie pre výsadbu ovocných stromčekov je jeseň (október až do konca novembra - dokiaľ to umožňujú klimatické podmienky).
Ak máme možnosť voľby, lepšie je zvoliť jesennú výsadbu. Vtedy nahrnieme viacej zeminy ku kmieniku, aby korene boli čo najviac prikryté zeminou (nakopcovanie), aby boli chránené pred silnejšími mrazmi. Na jar potom nahrnutú zeminu odhrnieme, aby miesto očkovania bolo nad úrovňou pôdy.

Stromčeky vysadené v jeseni sa vysádzajú až vtedy, keď im opadnú listy (čo je znakom toho, že rastliny ukončili svoju vegetáciu a vstúpili do obdobia vegetačného pokoja). Čas pre výsadbu je treba voliť tak, aby sa vysadený stromček stihol do zimy ešte aj zakoreniť (pri výsadbe koncom novembra už nemusí stromček stihnúť zakoreniť sa).
Po jesennej výsadbe stromček má k dispozícii viac vlahy a pomerne dlhé zimné obdobie k tomu, aby lepšie zakorenil. Pôda v zimnom období nie je vždy zamrznutá natoľko, aby korene boli v nečinnosti. Len čo pominú mrazy, stromčeky ihneď štartujú a začínajú vegetovať. Skoré slnečné lúče v jari rýchlo prehrejú nadzemné časti stromčekov a ihneď dochádza aj k odparovaniu vody (- v prípade že sa stromček dobre nezakorenil, nemá prísun vody !) - a to je hlavná príčina, prečo sa stromček neujme!
Z uvedeného vyplýva, že pri jesennej výsadbe nie je nutné stromčeky rezať,  rez sa urobí až v predjarí. Ak už režeme stromčeky z nejakého iného dôvodu v jeseni, vtedy skracujeme výhony čo najmenej, maximálne na polovicu (- pre ďalšie zdôvodnenie odporúčame nahliadnuť do odbornej  literatúry!).
Pri jesennej výsadbe majú stromčeky viac času na to, aby sa dobre ukotvili do pôdy, aby lepšie využili zimnú vlahu, taktiež aby sa im vytvorilo viac vlasočnícových korienkov a aby mohli skoro na jar rýchlejšie naštartovať svoj rast. To je vhodné pre väčšinu druhov ovocných rastlín, obzvlášť je to výhodné pre bobuľoviny (ríbezle, egreše).
V jeseni nesadíme len vtedy, ak je pôda príliš ťažká, vlhká, ak je zamrznutá pôda, ak je mráz, sneh alebo počas dažďa.

Na jar vysádzame stromčeky hneď, len čo obschne pôda, ale najneskôr do začiatku púčania.
Pritom prednostne sa na jar odporúča vysadzať broskyne, marhule a orechy. Obzvlášť broskyne sú citlivé na vysýchanie. Ak ich musíme držať nevysadené viac ako jeden deň, preto sa odporúča celé rastliny (aj s korunkou) zahrnúť ležmo napr. do brázdy a prikryť ich zeminou. Je tu však aj ďalší - biologický dôvod, totiž že broskyne keďže si ukladajú len veľmi málo zásobných látok do dreva a tiež, keďže broskyne pod 8 °C ani nevegetujú, teda nedokážu si zaceliť ani rany po reze. Takéto poškodené korienky potom rýchlo zasýchajú. Preto je treba pamätať na pravidelnú závlahu až do doby, kedy sa stromčeky naplno nerozvinú.
Po jarnej výsadbe  stromčeky nie sú ešte dostatočne zakorenené, príjem vody koreňmi je pomerne obmedzený, slabý. Preto sa tento (tzv. výchovný rez robí hlbší, spravidla na 2-3 púčiky. Stromčeky potom pravidelne zavlažujeme, samozrejme s ohľadom na počasie (a množstvo spadnutých zrážok).
Na jar sadíme ovocné stromčeky aj vtey, ak sme nestihli jesenný termín, môžeme vysadiť stromčeky aj na jar, ale pamätajme na hlbší rez (výhony skrátime na 2-3 očká) a nepodceňujme hlavne dodatočnú a pravidelnú závlahu!2. Prečo sa ovocné stromčeky v jeseni expedujú tak neskoro?

Ovocné stromčeky z ovocnej škôky sa môžu vyberať a expedovať až po úradnej kontrole pracovnikmi ÚKSÚPu (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodárstva).
Stromčeky pred vyberaním z pôdy sa musia najprv odlistiť, aby sa zamedzilo vyparovaniu vody cez listy. Ideálne by bolo, keby stromčeky mali už ukončené vegetačné obdobie a boli pripravené na prezimovanie. Predčasné vyberanie stromčekov zo škôlky má neblahý vplyv na ujatosť stromčekov. Ak stromček ešte nie je dostatočne vyzretý, ľahko vymŕza. Teplá jeseň odiaľuje vyberanie stromčekov zo škôlky. V našich podmienkach počítame s výberom okolo 10. októbra (donedávna sme vyberali ovocné stromčeky až po 20. oktobri, čo sa prejavilo aj na lepšej ujatosti). Preto sa neponáhľajme s výsadbou, ale radšej vyčkajme, až budú stromčeky dostatočne vyzreté. Vtedy stromčeky aj ľahšie a lepšie prezimujú.3. Aké sú možnosti pre reklamáciu, ak stromčeky po výsadbe nerašia (nevypúčia) a neskôr zaschnú?

a) Pri osobnom odbere ovocných výpestkov si sám odberateľ prezerá jednotlivé výpestky a v prípade, že sa mu nezdá požadovaná kvalita, má právo hneď na mieste reklamovať stromček - vymeniť ho. V neskoršom čase (po niekoľkých týždňoch) už za ich ďaľší rast a ošetrovanie preberá zodpovednosť sám záhradkár.

b) Pri posielaní na dobierku priamu kontrolu stromčekov vykonávajú skúsení pracovníci dodávateľa, ktorí vyberajú stromčeky zo škôlky alebo zo základky a ktorí ich aj balia do balíkov pre expedíciu. V každom prípade - sú to skúsení pracovníci, ktorým by nemala ujsť pozornosť natoľko, aby prehliadli zaschnutý alebo takmet zaschnutý stromček. Expedujú sa iba také stromčeky, ktoré majú plný predpoklad na ujatie. Samozrejme, že to platí len pri ich správnom ošetrení pred výsadbou a po výsadbe (viď nižšie).

Objednávateľ stromčekov (t. j. zákazník alebo záhradkár) pri prevzatí stromčekov je povinný skontrolovať ich stav. Ak obdržal stromček, ktorý má znateľné znaky zaschlosti alebo poškodenia - je dobré hneď v tej chvíli odfotografovať  poškodené stromčeky - odfotografovať ich aj v porovnaní s ostatnými - zdravými (nepoškodenými) stromčekmi - aby už z fotografie bolo jednoznačne vidno, že stromček je skutočne poškodený. Takto urobené digitálne fotografie v čo najkvalitnejšom zobrazení je treba zaslať mailom na adresu dodávateľskej škôlky a zároveň kontaktovať dodávateľa (telefonicky alebo mailom) a prekonzultovať túto skutočnosť.  

Záhradkár by si mal uvedomiť, že aj dodávateľovi ide o dobré meno, a že má takisto záujem na tom, aby boli odberatelia (t. j. zákazníci) spokojní s dodaným tovarom. Po objektívnom posúdení sú spravidla príčiny neujatia (alebo vyschnutia) stromčeka nespôsobené dodávateľom, ale zhodou rôznych vonkajších okolností, ktoré dodávateľ ani nemohol nijako ovplyvniť.

Taktiež záhradkár si tiež musí uvedomiť, že stromčeky môžu vyschnúť:
- v dôsledku zlého stanovišťa (napr. ak je nevhodná pôda, ak je vykopaná zlá (malá) jama, ak dno jamy bolo podsypané veľkým množstvom priemyselného hnojiva (čím vznikla silná koncentrácia živín a tá spálila vlasočnicové korienky), ak dno jamy bolo vystlané čerstvým maštaľným hnojom (a korienky boli poškodené unikajúcim čpavkom z  hnoja), ak je je vyššia odchýlka pH (kyslosť pôdy), ak sa pri výsadbe stromčekov nedostatočne dostala zemina tesne ku korienkom alebo naopak -  ak bola ťažšia (ílovitá) zemina príliš utlačená (korene sa z nedostatku vzduchu  udusili, je treba si uvedomiť, že aj korene dýchajú!);
- po zlom (nedostatočnom) ošetrení pred výsadbou (zlý, nesprávny a nedostatočný rez pri ošetrení koreňovej sústavy);
- po zlom (nedostatočnom) ošetrení po výsadbe (nesprávny a nedostatočný povýsadbový rez - kedy sa výhony mali skrátiť a rezné rany zatrieť voskom alebo latexom - viď podrobnejšie poznámky na www stránke:  http://www.zahradnictvocaklov.sk/vysadba.html;
- nedostatočným závlažovaním (voda by mala byť mäkká - dažďová alebo z prírodného zdroja - potoka, rieky, rybníka..., nie tvrdá, studničná alebo chlórovaná...);

Ďalšie vonkajšie príčiny - neskoré jarné mrazy, mechanické poškodenie (napr. spôsobené ohryzom, medvedíkom...), stratou vody (vysoká teplota, prievan, sucho); presadzovací šok, choroby a škodcovia (nielen na rastline, ale aj v pôde), zlý chemický postrek (nevhodný chemický prípravok alebo prehnane silná koncentrácia chemického prípravku...) a pod.

Po výsadbe stromčekov, keď už stromčeky riadne vypučali a začali vegetovať - už sám záhradkár preberá plnú zodpovednosť za ich ďalší stav. Ak sa objektívne pátra po príčine - prečo takýto stromček zahynul (uschnul), spravidla je toho príčinou to, že záhradkár podceníl ošetrovateľské práce a starostlivosť o stromček. Napr., v posledných rokoch sú stále častejšie neobvyklé suchá, kedy súvisle nezaprší aj celý mesiac. Ak nastane takéto dlhodobé sucho a záhradkár zanedbáva zavlažovanie - je jasné, že iba záhradkár nesie zodpovednosť za ich vyschnutie. Nemožno reklamovať stromčeky, ktoré niekoľko týždňov riadne rástli a vyvíjali sa a až po uplynutí pár mesiacov zrazu vyschli! V žiadnom prípade napodceňujme pravidelné zavlažovanie!

Ďalšiu vec, ktorú je treba si uvedomiť je, že aj samotný proces zakoreňovania prebieha niekedy dlhšiu dobu a tá je rozdielna podľa druhu ovocných stromčekov. Ak prešiel napr. mesiac od výsadby a stromček naďalej nepúči (stagnuje, ale ani nevyzerá, žeby bol suchý), aj vtedy ešte môžeme urobiť to, že stromček znova vyberieme z pôdy a skrátime im korene (až do ich zdravšej - sviežejšej časti) a potom ich znova zasadíme. Po opätovnej výsadbe im ešte viac skrátime výhony v korunke a niekoľko nasledujúcich dní ich intenzívne zavlažujeme. Ak stromčeky signalizujú známky väčšieho zaschnutia - môžeme im pred opätovnou výsadbou na niekoľko hodín (24-48 hod.) namočiť korene do vody. Vo väčšine prípadov - tento spôsob naozaj pomáha.
5. Uprednostňujete posielanie zásielok podľa lokality Slovenska?
Obr. Teplejšie a chladnejšie oblasti Slovenska
Áno, uprednostňujeme.
Pri jesennom predaji uprednostňujeme zásielky posielané do severných okresov Slovenska (napr. na Oravu, Liptov), kde prichádza zima oveľa skôr, ako v južných okresoch Slovenska.
Pri jarnom predaji uprednostňujeme zásielky posielané do najteplejších oblastí Slovenska (na juhu Slovenska), kde jar začína oveľa skôr, než na severe Slovenska.
Zákazníci sa nemusia obávať, že by sa im neušiel tovar, ktorý si už objednali, napr. formou predobjednávok. Každý deň si vedieme evidenciu objednaného tovaru a taktiež denne kontrolujeme stav zásob na sklade. Pokiaľ už z niektorej odrody máme len posledné kusy, okamžite ponúkanú odrodu stiahneme z našej ponuky.
Apelujeme na zákazníkov, aby si vopred preštudovali správny postup pri výsadbe, t. j. napr. akú veľkú jamu je treba vykopať, ako hlboko do pôdy je treba vysadiť stromček, z ktorej svetovej strany je treba dať kolík ku stromčeku, kedy a ako urobiť výchovný rez, ako postupovať s chemickým postrekom pri mladých výsadbách a pod. Ak tieto odporúčané rady budú dodržané, ujateľnosť ovocných stromčekov bude 100 percentná.6. Prečo mi neprišiel MAIL (potvrdzujúci moju objednávku)

Vážení zákazníci!

Po objednaní tovaru prostredníctvom nášho e-shopu, tento web (resp. e-shop) v tom istom okamihu odošle rovnaký mail s priloženou objednávkou jednak k nám a rovnaký mail odošle zákazníkovi. Avšak - občas nám niektorí zákazníci volajú, že nedostali od nás žiadny mail.

Preto Vás chceme upozorniť, že najčastejšou príčinou, prečo nemáte od nás mail, je nesprávanie nastavenie vášho poštového klienta. Dnes takmer každý dostáva mnoho mailov (s rôznymi ponukami na kúpu, reklamy, ale aj mnoho podvodných mailov v snahe vylákať od ľudí peniaze...). Určité filtrovanie týchto mailov umožňuje každý server, ktorý prevádzkuje maily, aby chránil svojich klientov pred vírusmi a pred SPAMami - t. j. pred nevyžiadanou poštou a hádže tieto maily rovno do KOŠa alebo do priečinka SPAM (alebo aj do iných priečinkov). Keďže toto filtrovanie a triedenie mailov robí stroj (počítač), ten nie vždy správne vyhodnotí, či je to mail pravý alebo ide o spam.

               

Obr. 1   GMAIL má niektoré priečinky skryté... (v nastaveniach sa to dá zmeniť)...


             

Obr. 2  Aj webmail  CENTRUM.SK - ZOZNAM.SK  presúvajú niektoré maily do prednastavených priečinkov...          

Obr. 3 MAIL pošta v prostredí Windows 10 má tiež množstvo priečinkov, kam sa maily prerozdeľujú...


Mnoho nastavení (ako sa má správať samotný program na príjem mailov) je možno urobiť priamo v poštovom klientovi (v časti NASTAVENIA) alebo na serveri providera webu.  

Takže - ak ste nedostali MAIL ihneď po objednaní tovaru, skontrolujte najprv - či nie je náhodou mail s objednávkou napr. v koši alebo v nevyžiadanej pošte alebo v inom priečinku... . Väčšina zákazníkov tieto priečinky prehliada (a nevšimnú si to) ...
Ak by ste predsa nikde nenašli mail o objednaní prislušného tovaru v svojej pošte - môžete napr. zavolať telefonicky alebo poslať nám mail a spýtať sa, či máme zaregistrovanú vašu objednávku. My to overíme a dáme vám odpoveď...

Uisťujeme Vás, že my pravidelne kontrolujeme funkčnosť e-shopu vrátane odosielanie mailov a robíme všetko pre to, aby obe strany boli spokojné...
Ďakujeme za pochopenie!Návrat na obsah