E-SHOP - sadenice ovocných stromčekov a krov - Ovocná škôlka - STAPE VAJDA s.r.o.

V košíku je tovar v cene:
Košík:
V košíku je tovar v cene:
Prejsť na obsah

E-SHOP - sadenice ovocných stromčekov a krov

.
 ks v cene:  
PONUKA  -  JAR  2019
Došlé objednávky evidujeme priebežne.
Predajňa v Čaklove je už otvorená.
.
Objednané stromčeky (a kry) posielame v čase výsadby! Viď obchodné podmienky.
Ovocné stromčeky posielame v jeseni prednostne do severnejších oblastí Slovenska, na jar do južnejších oblastí (čítaj ďalej ... )
V prípade, že si budete chcieť doobjednať ďalší tovar, stačí ak v novej objednávke uvediete do poznámky číslo predchádzajúcej objednávky!
REZERVOVANIE tovaru sa robí iba počas predobjednávok!  Keďže už je predajňa otvorená, rezervovanie tovaru nerobíme!

Pri výsadbe ovocných stromčekov a krov odporúčame použiť aj zeminu, resp. rašelinu !  Ako a prečo? - Viď odkaz:  
V časti - záhradnícke potreby  () - si túto zeminu a rašelinu môžete prostredníctvom e-shopu zarezervovať.

.
.
JABLONE -  štandardné ovocné stromčeky
HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
Viď foto sadeníc :

M9 - pomaly  rastúci podpník, obzvlášť vhodný pre bujne  rastúce odrody. Núti stromy  k skoršej a vysokej  rodivosti. Podpník vyžaduje kvalitnejšie pôdy,  závlahu a oporu. Hodí sa pre nižšie tvary stromčekov (zákrsky) a ovocné steny. Ovocné stromčeky naštepené na tomto podpníku sadíme na vzdialenosť 1,5 m.
M26 - pomaly  až stredne bujne rastúci  podpník. Má bohatšiu  koreňovú sústavu (v  porovnaní s M9). Stromy rodia skoro, bohato a pravidelne.  Ich rast je o  niečo bujnejší ako na podpníku M9, ale o 30-35 % slabší ako  na  semenáči. Je odolný mrazom. Odrody naočkované na tomto podpníku dosahujú  vyššie výnosy. Podpník je vhodný pre ovocné steny, hodí sa aj pre zákrsky a štvrťkmene. Oporná konštrukcia nie je nevyhnutná. Odporúčame vysadzať stromčeky na vzdialenosť 1,5-2,0 m.
M7 -  stredne  bujne rastúci podpník, s vlastnosťami ako M9, ale má bohatší,  jemne rozvetvený koreňový systém. Hodí sa aj do chudobnejších pôd na   živiny a na svahy. Rastie asi o 25-30 % slabšie ako plánka. Na rozdiel od M9 nevyžaduje oporu. Stromčeky sadíme od seba na vzdialenosť 2 m.
MM 106 - stredne  bujne rastúci podpník, ktorého rast je o 20-25 % slabší ako u plánky.  Tento podpník taktiež urýchľuje nástup do  rodivosti. Hodí sa pre  stredne veľké tvary, pre vretená i zákrpky a pokiaľ ide o terén -  používa sa aj pre výsadbu na svahy. Nehodí sa do suchých pôd. Tento  podpník (podobne ako M7) nevyžaduje oporu. Stromčeky sadíme od seba na  vzdialenosť 2-3 m. Šírku medziradia (pri voľbe ktoréhokoľvek podpníka) vždy prispôsobujeme možnosti použitia mechanizácie.
A2 - švédsky mrazuvzdorný podpník vyšľachtený v Alnarpe okolo r. 1920. Rastie bujne, koreňová sústava je bohatá. Nevyžaduje opornú konštrukciu. Podpník sa ľahko rozmnožuje, dobre zakoreňuje aj pri rozmnožovaní z odrezkov. Naštepené odrody nastupujú do rodivosti v 4. roku. Spon 3-4 m.

NA VYSVETLENIE - čo zn. jednotlivé pojmy: štandardný ovocný stromček / 2-ročný ovocný stromček / 3-4 ročný ovocný stromček

Štandardné ovocné stromčeky sa dopestujú tak, že sa najprv obstarajú podpníky (tie sa nakupujú v špecializovaných ovocných škôlkach), ktoré sa skoro na jar vysadia na pozemok (odb. do škôlky). V období druhej miazgy (júl - august), sa tieto podpníky zaočkujú (t. j. do každého podpníka sa vloží jedno očko z ušľachtilej odrody). Pri správnej starostlivosti a odbornom ošetrovaní stromčekov i pôdy až v ďalšom roku (na jar) toto ušľachtilé očko vypúči, t. j. vyrastie z neho výhonok, z ktorého sa postupne zapestuje kmienik a neskôr aj korunka. V jeseni po opade listov sa takto vypestované sadenice ovocných stromčekov pomocou špeciálnej techniky vyberú z pôdy (vyorú) a prenesú sa do základky na predajňu, odkiaľ si ich zákazníci môžu zakúpiť. Každý podpník i očká z ušľachtilej odrody sa získavajú zo štátom evidovaných materských rastlín a podliehajú dôkladnej evidencii a kontrole štátu (ÚKSÚP).

2-ročný ovocný stromček - je na rozdiel od bežného ovocného stromčeka taký, ktorý sa v ovocnej škôlke pestoval rok dlhšie - resp. do ďalšej predajnej sezóny. Takýto ovocný stromček má lepšie vyvinutú korunu, v ktorej má viac prírastkov (výhonkov) a ktorý oproti štandardnému stromčeku skôr vstúpi do plnej rodivosti.

3-4 ročný ovocný stromček - je na rozdiel od štandardného ovocného stromčeka taký, ktorý sa v ovocnej škôlke pestoval 2-3 roky dlhšie, kedy sa už stromček stal plne rodivým (t. j. hneď po výsadbe prináša úrodu).
Ovocné stromčeky
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
JABLONE :   2-ročné ovocné stromčeky
NA VYSVETLENIE - 2-ročný ovocný stromček je na rozdiel od bežného ovocného stromčeka taký, ktorý sa v ovocnej škôlke pestoval o rok dlhšie, resp. do ďalšej predajnej sezóny. Takýto ovocný stromček má lepšie vyvinutú korunu, v ktorej má viac prírastkov a ktorý oproti štandardnému stromčeku skôr vstúpi do plnej rodivosti.
Ovocné stromčeky
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
8,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
JABLONE :   3 - 4-ročné ovocné stromčeky
NA VYSVETLENIE  -  3-4 ročný ovocný stromček  je na rozdiel od štandardného ovocného stromčeka taký, ktorý sa v ovocnej škôlke pestoval o 2-3 roky dlhšie, kedy sa už stromček stal plne rodivým (t. j. hneď po výsadbe prináša úrodu).
Ovocné stromčeky
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
HRUŠKY, DULY
HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
Viď foto sadeníc :
Hrušková plánka -  podpník pre hrušky, odolný, prispôsobivý každým pôdnym podmienkam,  oproti dule má neskorší štart rodivosti, ale dlhšiu životnosť a silnejší  rast.
Dula -  podpník pre hrušky, má plytkú koreňovú sústavu, preto vyžaduje  úrodnejšie pôdy s dostatkom vlahy. Spomaľuje rast a zároveň urýchľuje  skorší nástup rodivosti.
Dula BA-29 – vegetatívne množený podpník, ktorý zoslabuje rast naštepených odrôd hrušiek a zároveň urýchľuje ich nástup do rodivosti. Priaznivo ovplyvňuje aj veľkosť a chuť plodov. Má plytko rozloženú koreňovú sústavu a preto týmto stromom viac vyhovujú úrodnejšie pôdy a s dostatkom vlahy.
Dula MA -  vegetatívne množený podpník s veľmi dobrou afinitou (zrastavosťou).  Znáša mrazy až do -26 °C. Oproti plánke zoslabuje rast o 30-50 %. Stromy  skôr rodia.
Dula MC - vegetatívne množený podpník, ktorého vzrast oproti dule MA je slabší o 10 - 15 %.
Hrušky na plánke sadíme od seba na vzdialenosť 3 m, na dule na vzdialenosť 1,5 m.

Ovocné stromčeky
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,60 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,60 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
MARHULE
HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
Viď foto sadeníc :

Vanovický myrobalán - starší český podpník (názov dostal podľa miesta vzniku), je vhodný pre slivky, ringloty, broskyne a marhule. Oproti štandardnému myrobalánu má lepšiu afinitu (zrastavosť) s naštepenými kultivarmi, vyššiu odolnosť voči šárke a vyššiu mrazuvzdornosť. Veľmi dobre znáša vysokú hladinu spodnej vody. V mladosti rastie bujne. Ináč je nenáročný na pôdu, na agrotechniku a pomerne dobre znáša aj nedostatok vody v pôde. Stromy sadíme od seba na vzdialenosť 3,5 - 4 m.
St. Julien "A" – stredne silne rastúci podpník, ide o vegetatívne množený slivkový podpník. Je dostatočne plastický, vhodný aj pre ťažké hlinité a stredne vlhké pôdy. Tento podpník oslabuje rast stromov o 20-30 % oproti semenáčom myrobalánu. Stromy na tomto podpníku nastupujú do rodivosti skôr, než na bežnom myroboláne. Vhodný spon je 3 m.

Dôležité upozornenie pri pestovaní marhulí.

Všetky odrody marhulí sa musia na jar postriekať proti monilióze (chemickými prípravkami ako napr. Baycor, Horizont, Talent a pod.), tak ako sa o tom viac dočítate v časti - Ovocinárstvo/Ochrana rastlín. Bez tohto základného ošetrenia sa marhule nemôžu dlho pestovať na stanovišti. Konce vetvičiek, neskôr aj celé vetvy marhulí veľmi rýchlo uschnú a odumrú. Infekcia moniliózy preniká do stromu už počas kvitnutia, kvety sú akoby zmrazené a infekcia sa postupne šíri na celý strom. Odolnosť jednotlivých odrôd voči tejto chorobe je viac či menej špecifická vlastnosť, ktorá sa prejavuje iba do určitej miery. Infekcia a priebeh choroby závisí od množstva faktorov. Čítaj ďalej ...
Ovocné stromčeky
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
BROSKYNE, NEKTÁRINKY, MANDLE
HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
Viď foto sadeníc :

broskyňový semenáč - podpník pre broskyne. Je to univerzálny podpník vhodný do všetkých  oblastí, kde sa pestujú broskyne. Dobre rastie v hlinitých a mierne  vlhkých pôdach. Neznáša príliš vlhké pôdy, lebo v nich ľahko zamŕza.  Selekcii a šľachteniu broskyňových podpníkov sa venuje najmä  Šľachtiteľská a výskumná stanica vo Valticiach na Morave. Tento silne rastúci podpník veľmi dobre kotví v pôde. Ušľachtilé odrody  (kultivary) na ňom naštepené zrastajú veľmi dobre. Stromy na tomto  podpníku sú dlhoveké a prinášajú stabilné a vysoké úrody. Jeho nevýhodou  je jeho nevhodnosť do vápenatejších pôd.
St. Julien "A" – stredne silne rastúci podpník, ide o vegetatívne množený slivkový  podpník. Je dostatočne plastický, vhodný aj pre ťažké hlinité a stredne  vlhké pôdy. Tento podpník oslabuje rast stromov o 20-30 % oproti semenáčom myrobalánu. Stromy na tomto podpníku nastupujú do rodivosti skôr, než na bežnom myroboláne. Vhodný spon je 3 m.
Pumiselect - (Prunus pumila) nemecký slaborastúci podpník vhodný pre intenzivne výsadby. Rastie asi o  5O % slabšie než bežne používaný semenáč. Vyžaduje však úrodnejšie pôdy, znesie i suché stanovištia, ale neznáša zamokrené pôdy. Podpník je tolerantný voči šarke. Hodí sa pre nižšie pestovateľské tvary. Stromček vyžaduje oporu.

Ovocné stromčeky
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
8,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
8,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
8,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
8,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
8,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
ČEREŠNE, VIŠNE
HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
Viď foto sadeníc :

Mahalebka  - podpník pre čerešne a višne. Je prispôsobivý na pôdne podmienky,  neznáša zamokrené pôdy, žiada skôr ľahšie a piesčité pôdy. Pomerne  značne oslabuje rast stromov, čo sa priaznivo prejavuje na skorej  rodivosti. Na kvalitnejších a výživnejších pôdach rastie bujnejšie. Výsadba - 4 m od seba.
Colt - podpník  pre čerešne a višne, rastie stredne bujne, nie je náročný na pôdne  podmienky. Je odolný mrazom, hodí sa pre nízke aj vyššie pestovateľské  tvary. Stromčeky nastupujú do rodivosti pomerne skoro. Stromy  nevytvárajú také veľke koruny ako vtáčnica. Vysádzajú sa od seba na  vzdialenosť 3 m.
Gisela 5 - má o 2/3 nižší vzrast ako čerešňa vtáčia. Používa sa hlavne pre  pestovanie štíhleho vretena. Tento podpník má veľmi dobrý koreňový   systém s dostatkom koreňových vlásočníc. Strom nastupuje do rodivosti  už v 2.–3.roku. Je mrazuodolný a naviac - má dobrú stabilitu v pôde (pre  stromčeky nie je potrebná opora). Spon výsadby: 2,5-3,0 m x  4-5 m.

Ovocné stromčeky
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
10,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
10,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
10,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
SLIVKY, RINGLOTY
HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
Viď foto sadeníc :

Vanovický myrobalán - starší  český podpník (názov dostal podľa miesta vzniku), je vhodný pre slivky,  ringloty, broskyne a marhule. Oproti štandardnému myrobalánu má lepšiu  afinitu (zrastavosť) s naštepenými kultivarmi, vyššiu odolnosť voči  šárke a vyššiu mrazuvzdornosť. Veľmi dobre znáša vysokú hladinu spodnej vody. V  mladosti rastie bujne. Ináč je nenáročný na pôdu, na agrotechniku a  pomerne dobre znáša aj nedostatok vody v pôde. Stromy sadíme od seba na  vzdialenosť 3,5 - 4 m.
St. Julien "A" –  stredne silne rastúci podpník, ide o vegetatívne množený slivkový  podpník. Je dostatočne plastický, vhodný aj pre ťažké hlinité a stredne  vlhké pôdy. Tento podpník oslabuje rast stromov o 20-30 % oproti semenáčom myrobalánu. Stromy na tomto podpníku nastupujú do rodivosti skôr, než na bežnom myroboláne. Stromy sadíme od seba na vzdialenosť 2,5 - 3 m.
Wagenheimova - oproti myrobalánu oslabuje (spomaľuje) rast stromu o 30 - 50%, taktiež urýchľuje nástup plodnosti a úrodu môžeme očakávať už 2. rok po výsadbe. Tento podpník je vhodný do úrodných i do vlhkých pôd. Hodí sa rovnako pre tvarované výsadby ako aj pre štvrťkmene. Stromy sadíme od seba na vzdialenosť 2,5 - 3 m.

Ovocné stromčeky
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
STĹPOVITÉ TVARY OVOCNÝCH DRUHOV, DUETÁ
Ovocné stromčeky
9,30 €(Vrátane DPH)
Vložiť
9,30 €(Vrátane DPH)
Vložiť
10,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
10,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
12,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
10,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
10,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
10,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
SKOK NA ZAČIATOK  ~  SKOK DO KOŠÍKA  
EGREŠE, RÍBEZLE
Ovocné kry a stromčeky
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
2,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
2,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
2,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
2,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
OSTATNÉ DROBNÉ OVOCIE (v kontajneroch)
Ovocné kry a polokry
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
2,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
.
JAHODY -  iba k osobnému odberu na predajni v Čaklove (poštou ich neposielame) !
JAHODY si môžete objednať prostredníctvom mailu (stape.vajda@gmail.com) alebo telefonicky, ale musíte si ich vyzdvihnúť osobne na predajni v Čaklove!  Poštou, ani žiadnou inou doručovateľskou službou ich neposielame, a to z dôvodu, že sú vysadené v krehkých obaloch (multiplantoch)!
MENEJ ZNÁME OVOCNÉ DRUHY
Menejznáme ovocné rastliny (stromčeky a kry)
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
15,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
15,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
15,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
ORECHY, GAŠTANY
Sadenice viniča hroznorodého
15,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
17,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
17,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
17,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
ZÁHRADNÍCKE POTREBY
Rôzne záhradnícke potreby
9,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,60 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,60 €(Vrátane DPH)
Vložiť
2,10 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
VINIČ HROZNORODÝ
Viničové štepy
4,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
.
Prečítajte si ďalšie rady, ktoré vám pomôžu k väčšiemu úspechu pri pestovaní ovocných rastlín...
Návrat na obsah