E-SHOP - sadenice ovocných stromčekov a krov - Ovocná škôlka - STAPE VAJDA s.r.o.

V košíku je tovar v cene:
V košíku je tovar v cene:
Prejsť na obsah

E-SHOP - sadenice ovocných stromčekov a krov

.
PONUKA  -  JAR  2018
 ks v cene:  
.
Ovocné stromčeky posielame v jeseni prednostne do severnejších oblastí Slovenska, na jar do južnejších oblastí (čítaj ďalej ... )
V prípade, že si budete chcieť doobjednať ďalší tovar, stačí ak v novej objednávke uvediete do poznámky číslo predchádzajúcej objednávky !
Vypredané odrody tejto sezóny sú zobrazené na konci tejto stránky (celkom dole).
JABLONE

HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
M9 - pomaly rastúci podpník, obzvlášť vhodný pre bujne  rastúce odrody. Núti stromy k skoršej a vysokej  rodivosti. Podpník vyžaduje kvalitnejšie pôdy, závlahu a oporu. Hodí sa pre nižšie tvary stromčekov (zákrsky) a ovocné steny. Ovocné stromčeky naštepené na tomto podpníku sadíme na vzdialenosť 1,5 m.
M26 - pomaly až stredne bujne rastúci  podpník. Má bohatšiu  koreňovú sústavu (v porovnaní s M9). Stromy rodia skoro, bohato a pravidelne.  Ich rast je o niečo bujnejší ako na podpníku M9, ale o 30-35 % slabší ako  na semenáči. Je odolný mrazom. Odrody naočkované na tomto podpníku dosahujú vyššie výnosy. Podpník je vhodný pre ovocné steny, hodí sa aj pre zákrsky a štvrťkmene. Oporná konštrukcia nie je nevyhnutná. Odporúčame vysadzať stromčeky na vzdialenosť 1,5-2,0 m.
M7 - stredne  bujne rastúci podpník, s vlastnosťami ako M9, ale má bohatší, jemne rozvetvený koreňový systém. Hodí sa aj do chudobnejších pôd na  živiny a na svahy. Rastie asi o 25-30 % slabšie ako plánka. Na rozdiel od M9 nevyžaduje oporu. Stromčeky sadíme od seba na vzdialenosť 2 m.
MM 106 - stredne bujne rastúci podpník, ktorého rast je o 20-25 % slabší ako u plánky. Tento podpník taktiež urýchľuje nástup do  rodivosti. Hodí sa pre stredne veľké tvary, pre vretená i zákrpky a pokiaľ ide o terén - používa sa aj pre výsadbu na svahy. Nehodí sa do suchých pôd. Tento podpník (podobne ako M7) nevyžaduje oporu. Stromčeky sadíme od seba na vzdialenosť 2-3 m. Šírku medziradia (pri voľbe ktoréhokoľvek podpníka) vždy prispôsobujeme možnosti použitia mechanizácie.
P60 - slaborastúci podpník pôvodom z Poľska. Je odolný voči mrazom a väčšine chorôb. Vyhovujú mu piesočnaté pôdy. Neznáša ťažké a zamokrené pôdy. Podpník vyžaduje oporu. Hodí sa pre zákrpky a nízke tvary stromčekov. Svojím vzrastom sa radí medzi M9 a M26. Stromčeky sadíme na vzdialenosť 1,5 m.

Ovocné stromčeky
9,95 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
6,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,90 €(Vrátane DPH)
Vložiť

HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
Hrušková plánka - podpník pre hrušky, odolný, prispôsobivý každým pôdnym podmienkam, oproti dule má neskorší štart rodivosti, ale dlhšiu životnosť a silnejší rast.
Dula - podpník pre hrušky, má plytkú koreňovú sústavu, preto vyžaduje úrodnejšie pôdy s dostatkom vlahy. Spomaľuje rast a zároveň urýchľuje skorší nástup rodivosti.
Dula MA - vegetatívne množený podpník s veľmi dobrou afinitou (zrastavosťou). Znáša mrazy až do -26 °C. Oproti plánke zoslabuje rast o 30-50 %. Stromy skôr rodia.
Hrušky na plánke sadíme od seba na vzdialenosť 3 m, na dule na vzdialenosť 1,5 m.
Dula MC - vegetatívne množený podpník, ktorého vzrast oproti dule MA je slabší o 10 - 15 %. Hrušky na plánke sadíme od seba na vzdialenosť 3 m, na dule na vzdialenosť 1,5 m.

Ovocné stromčeky
5,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
9,95 €(Vrátane DPH)
Vložiť

HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
Vanovický myrobalán - starší český podpník (názov dostal podľa miesta vzniku), je vhodný pre slivky, ringloty, broskyne a marhule. Oproti štandardnému myrobalánu má lepšiu afinitu (zrastavosť) s naštepenými kultivarmi, vyššiu odolnosť voči šárke a vyššiu mrazuvzdornosť. Veľmi dobre znáša vysokú hladinu spodnej vody. V mladosti rastie bujne. Ináč je nenáročný na pôdu, na agrotechniku a pomerne dobre znáša aj nedostatok vody v pôde. Stromy sadíme od seba na vzdialenosť 3,5 - 4 m.
St. Julien "A" – stredne silne rastúci podpník, ide o vegetatívne množený slivkový podpník. Je dostatočne plastický, vhodný aj pre ťažké hlinité a stredne vlhké pôdy. Tento podpník oslabuje rast stromov o 20-30 % oproti semenáčom myrobalánu. Stromy na tomto podpníku nastupujú do rodivosti skôr, než na bežnom myroboláne. Vhodný spon je 3 m.
VVA-1 KRYMSK® - pôvodom z Ruska (K.B.S), je to kríženec P. tomentosa x P. cerasifera. Vzrast je veľmi slabý, zhruba o 40% slabší než  u podpníka St. Julien. Stromy na tomto podpníku rastú veľmi slabo a  pomaly. Kompatibilita podpníka s ušľachtilou časťou je veľmi dobrá.  Odolnosť voči mrazu je vysoká. Tento podpník sa vyznačuje včasným  nástupom do plodnosti, úrody sú kvalitné, sú vysoké (až dvojnásobne  vyššie ako u štandardných podpníkov). Stromy začínajú rodiť už v druhom  roku pestovania. Pre maximálne zvýšenie produktivity je dôležité  udržiavať stromy v menšom tvare. Použitím tohto podpníka sa obmedzí aj  potreba rezu. Taktiež sa podstatne uľahčí aj zber. Slabý rast stromov na  tomto podpníku vôbec neovplyvňuje produkciu, ani kvalitu, ani veľkosť  plodov. Rodivosť je stabilná aj u starších stromov. Sila rastu a veľkosť  plodov sú dve vlastnosti, ktoré sú v priamej závislosti. Spravidla  platí, že čím je viac plodov, tým sú plody menšie. No v prípade použitia  podpníka VVA-1 sa dosahuje opak: čím je vyššia úroda, plody sú rovnako  veľké ak nie väčšie než pri použití podpníka St. julien. Stromy sadíme od seba na vzdialenosť 2,5 - 3 m.

Dôležité upozornenie pri pestovaní marhulí.
Všetky odrody marhulí sa musia na jar postriekať proti monilióze (chemickými prípravkami ako napr. Baycor, Horizont, Talent a pod.), tak ako sa o tom viac dočítate v časti - Ovocinárstvo/Ochrana rastlín. Bez tohto základného ošetrenia sa marhule nemôžu dlho pestovať na stanovišti. Konce vetvičiek, neskôr aj celé vetvy marhulí veľmi rýchlo uschnú a odumrú. Infekcia moniliózy preniká do stromu už počas kvitnutia, kvety sú akoby zmrazené a infekcia sa postupne šíri na celý strom. Odolnosť jednotlivých odrôd voči tejto chorobe je viac či menej špecifická vlastnosť, ktorá sa prejavuje iba do určitej miery. Infekcia a priebeh choroby závisí od množstva faktorov. Čítaj ďalej ...
BROSKYNE, NEKTÁRINKY

HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
broskyňový semenáč - podpník pre broskyne. Je to univerzálny podpník vhodný do všetkých oblastí, kde sa pestujú broskyne. Dobre rastie v hlinitých a mierne vlhkých pôdach. Neznáša príliš vlhké pôdy, lebo v nich ľahko zamŕza. Selekcii a šľachteniu broskyňových podpníkov sa venuje najmä Šľachtiteľská a výskumná stanica vo Valticiach na Morave. Tento silne rastúci podpník veľmi dobre kotví v pôde. Ušľachtilé odrody (kultivary) na ňom naštepené zrastajú veľmi dobre. Stromy na tomto podpníku sú dlhoveké a prinášajú stabilné a vysoké úrody. Jeho nevýhodou je jeho nevhodnosť do vápenatejších pôd.
St. Julien "A" – stredne silne rastúci podpník, ide o vegetatívne množený slivkový podpník. Je dostatočne plastický, vhodný aj pre ťažké hlinité a stredne vlhké pôdy. Tento podpník oslabuje rast stromov o 20-30 % oproti semenáčom myrobalánu. Stromy na tomto podpníku nastupujú do rodivosti skôr, než na bežnom myroboláne. Vhodný spon je 3 m.

ČEREŠNE, VIŠNE

HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
Mahalebka - podpník pre čerešne a višne. Je prispôsobivý na pôdne podmienky, neznáša zamokrené pôdy, žiada skôr ľahšie a piesčité pôdy. Pomerne značne oslabuje rast stromov, čo sa priaznivo prejavuje na skorej rodivosti. Na kvalitnejších a výživnejších pôdach rastie bujnejšie. Výsadba - 4 m od seba.
Colt - podpník pre čerešne a višne, rastie stredne bujne, nie je náročný na pôdne podmienky. Je odolný mrazom, hodí sa pre nízke aj vyššie pestovateľské tvary. Stromčeky nastupujú do rodivosti pomerne skoro. Stromy nevytvárajú také veľke koruny ako vtáčnica. Vysádzajú sa od seba na vzdialenosť 3 m.
Gisela 5 - má o 2/3 nižší vzrast ako čerešňa vtáčia. Používa sa hlavne pre pestovanie štíhleho vretena. Tento podpník má veľmi dobrý koreňový  systém s dostatkom koreňových vlásočníc. Strom nastupuje do rodivosti už v 2.–3.roku. Je mrazuodolný a naviac - má dobrú stabilitu v pôde (pre stromčeky nie je potrebná opora).  Spon výsadby:  2,5 - 3,0 m  x  4 - 5 m.

Ovocné stromčeky
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
9,95 €(Vrátane DPH)
Vložiť
SLIVKY, RINGLOTY

HLAVNÉ VLASTNOSTI POUŽITÝCH PODPNÍKOV
Vanovický myrobalán - starší český podpník (názov dostal podľa miesta vzniku), je vhodný pre slivky, ringloty, broskyne a marhule. Oproti štandardnému myrobalánu má lepšiu afinitu (zrastavosť) s naštepenými kultivarmi, vyššiu odolnosť voči šárke a vyššiu mrazuvzdornosť. Veľmi dobre znáša vysokú hladinu spodnej vody. V mladosti rastie bujne. Ináč je nenáročný na pôdu, na agrotechniku a pomerne dobre znáša aj nedostatok vody v pôde. Stromy sadíme od seba na vzdialenosť 3,5 - 4 m.
St. Julien "A" – stredne silne rastúci podpník, ide o vegetatívne množený slivkový podpník. Je dostatočne plastický, vhodný aj pre ťažké hlinité a stredne vlhké pôdy. Tento podpník oslabuje rast stromov o 20-30 % oproti semenáčom myrobalánu. Stromy na tomto podpníku nastupujú do rodivosti skôr, než na bežnom myroboláne. Stromy sadíme od seba na vzdialenosť 2,5 - 3 m.
VVA-1 KRYMSK® - pôvodom z Ruska (K.B.S), je to kríženec P. tomentosa x P. cerasifera. Vzrast je veľmi slabý, zhruba o 40% slabší než u podpníka St. Julien. Stromy na tomto podpníku rastú veľmi slabo a pomaly. Kompatibilita podpníka s ušľachtilou časťou je veľmi dobrá. Odolnosť voči mrazu je vysoká. Tento podpník sa vyznačuje včasným nástupom do plodnosti, úrody sú kvalitné, sú vysoké (až dvojnásobne vyššie ako u štandardných podpníkov). Stromy začínajú rodiť už v druhom roku pestovania. Pre maximálne zvýšenie produktivity je dôležité udržiavať stromy v menšom tvare. Použitím tohto podpníka sa obmedzí aj potreba rezu. Taktiež sa podstatne uľahčí aj zber. Slabý rast stromov na tomto podpníku vôbec neovplyvňuje produkciu, ani kvalitu, ani veľkosť plodov. Rodivosť je stabilná aj u starších stromov. Sila rastu a veľkosť plodov sú dve vlastnosti, ktoré sú v priamej závislosti. Spravidla platí, že čím je viac plodov, tým sú plody menšie. No v prípade použitia podpníka VVA-1 sa dosahuje opak: čím je vyššia úroda, plody sú rovnako veľké ak nie väčšie než pri použití podpníka St. julien. Stromy sadíme od seba na vzdialenosť 2,5 - 3 m.

Ovocné stromčeky
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
5,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
9,95 €(Vrátane DPH)
Vložiť
MORUŠE, GAŠTANY, LIESKY, ORECHY
Ovocné stromčeky
15,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
15,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
15,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
15,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
EGREŠE
Ovocné stromčeky a kry
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
RÍBEZLE
Ovocné stromčeky a kry
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
2,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
2,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
2,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
2,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
2,40 €(Vrátane DPH)
Vložiť
9,95 €(Vrátane DPH)
Vložiť
OSTATNÉ DROBNÉ OVOCIE
Ovocné kry a polokry
3,00 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,80 €(Vrátane DPH)
Vložiť
4,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
.  JAHODY - ponúkame na predaj iba pri osobnom odbere na predajni v Čaklove. Uvedená cena je za 1 multiplant, v ktorom je 10 ks rastlín. .
Keďže jahody sú vysadené iba v jemných obaloch (multiplantoch), nebudeme ich posielať poštou, pretože pri doprave dochádza k ich značnému poškodeniu.
OBJEDNAŤ (presnejšie REZERVOVAŤ) si ich môžete aj cez náš e-shop, ale len za podmienky, že si ich prídete osobne prevziať na predajňu v Čaklove; a to tak,
že v objednávke do poznámky jasne uvediete - napr.:  REZERVUJEM si jahody, odrodu RUMBA, 5 ks multiplantov (50 ks sadeníc). My Vám tento tovar
budeme rezervovať - podľa našich obchodných podmienok (za rezerváciu tovaru účtujeme 3 € poplatok).  Platbu potom zrealizujete v hotovosti na predajni.
MENEJ ZNÁME OVOCNÉ DRUHY
Ovocné stromčeky (menej-známe)
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
7,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
TVAROVÉ FORMY OVOCNÝCH STROMČEKOV (duetá, stĺpovité ...)
Duetá - sú ovocné stromčeky, ktoré majú na spoločnom podpníku naštepené viacero odrôd. Starostlivo vybraté odrody majú vhodné a vyvážené vlastnosti (vhodné pre túto tvarovú formu).
Stĺpovité stromčeky (ku ktorým patria aj baleríny) - sú najmä v poslednej dobe veľmi zaujímavou pestovateľskou atrakciou. Ide o celkom jednoduchú pestovateľskú formu pestovania ovocných stromčekov - pestovanie jednak v nádobách, kontajneroch alebo kvetináčoch, ale aj ako tzv. zahustené výsadby. Najbežnejší spon pre výsadbu stĺpovitých jabloní je 50 - 60 cm (max. 80 cm). Keďže kôstkoviny (broskyne, marhule, čerešne...) sú náročnejšie na svetlo, odporúčame spon výsadby v riadku o niečo väčší:  1,0 - 1,2 m.  (čítaj ďalej...)
Stĺpovité ovocné stromčeky
9,30 €(Vrátane DPH)
Vložiť
9,30 €(Vrátane DPH)
Vložiť
10,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
13,20 €(Vrátane DPH)
Vložiť
9,95 €(Vrátane DPH)
Vložiť
VINIČ HROZNORODÝ
Sadenice viniča hroznorodého
9,95 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,60 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,60 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,60 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,60 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,60 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,60 €(Vrátane DPH)
Vložiť
3,60 €(Vrátane DPH)
Vložiť
Prečítajte si ďalšie rady, ktoré vám pomôžu k väčšiemu úspechu pri pestovaní ovocných rastlín...
V ponuke máme aj  RUŽE :
.
PREHĽAD OVOCNÝCH STROMČEKOV A KROV, KTORÉ SA UŽ VYPREDALI V AKTUÁLNEJ SEZÓNE
.
V Y P R E D A N É
Návrat na obsah